Andrzej Blikle

SZKOLENIA Z OBSZARU BIZNES

O trenerze

Profesor zwyczajny w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, członek Academia Europaea , w latach
1990-2010 prezes zarządu rodzinnej firmy cukierniczej A.Blikle, honorowy prezes stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych
(w latach 2008 – 2016 prezes), były prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, obecnie członek honorowy, honorowy
prezes Centrum im. Adama Smitha, członek Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN oraz ponad dwudziestu innych
zawodowych i społecznych organizacji.


Zarządzanie kompleksową jakością studiuje, wykłada i wdraża od roku 1996. Wiedzę czerpie zarówno z literatury, jak i z
licznych spotkań z trenerami i praktykami tej metody w Polsce, Anglii i Japonii, a także z doświadczeń własnych.
W latach 1996-99 uczestniczył w corocznych konferencjach Brytyjskiego Towarzystwa Imienia Deminga (w roku 1999 jako
wykładowca). W roku 2000 z ramienia ONZowskiej agendy Umbrella był kierownikiem naukowym grupy polskich
przedsiębiorców i trenerów jakości biorących udział w szkoleniu na temat TQM prowadzonym przez The Association for
Overseas Technical Scholarship w Japonii.


Od roku 1997 prowadzi własne konwersatorium na tematy, których uczy. W latach 1999-2001 był przewodniczący Komitetów
Programowych oraz wykładowcą trzech kolejnych Międzynarodowych Szkół Jakości organizowanych w Polsce przez agendę
ONZ — Umbrella. W kolejnych latach wykładał m.in. dla słuchaczy studiów podyplomowych studium MBA, EMBA oraz DBA
Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w
Bydgoszczy i Toruniu. Prowadzi też okazjonalne wykłady dla studentów Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, dla
słuchaczy Collegium Civitas oraz Szkoły Liderów prof. Z. Pełczyńskiego. Prowadzi również wiele szkoleń indywidualnych dla
firm.

Nasz autor

Doktryna jakości. Wydanie II turkusowe. Rzecz o turkusowej samoorganizacji
Doktryna jakości. Wydanie II turkusowe. Rzecz o turkusowej samoorganizacji
Andrzej Jacek Blikle
Doktryna jakości. Rzecz o skutecznym zarządzaniu
Doktryna jakości. Rzecz o skutecznym zarządzaniu
Andrzej Jacek Blikle

newsletter bądź zawsze na bieżąco

gwarantujemy najwyższą jakość