Lean Manufacturing - szczupłe zarządzanie produkcją

PROCESY Lean

O szkoleniu

Szkolenie zostało przygotowane w formie warsztatów, podczas których teoretyczne zasady koncepcji Lean Manufacturing przeplatają się z grą symulacyjną „Zorganizowany świat wytwarzania”, oraz przykładami zastosowań z firm produkcyjnych liderów w swojej branży. 
Szkolenie ma na celu umożliwienie uczestnikom warsztatu praktyczne przećwiczenie narzędzi Lean oraz materiału dydaktycznego.

Symulacja przeprowadzona w czasie gry nie generuje rzeczywistych kosztów, dzięki czemu uczestnicy gry mogą swobodnie wdrażać swoje pomysły. Prowadzący grę czasem nawet pozwala na zastosowanie rozwiązania, o którym wie, że przyniesie ono negatywne skutki, ale lepiej, żeby uczestnicy nauczyli się na własnych błędach w trakcie gry symulacyjnej,  jakich rozwiązań, w jakiej sytuacji nie należy stosować, niż mieliby to robić w swoim miejscu pracy.

Gra symulacyjna pokazuje, że to, co wydaje się być dobrą organizacją produkcji, wcale nie musi przynosić już tak dobrych efektów. Podczas gry symulacyjnej realizowane są kolejne zlecenia produkcyjne, a po określonym czasie oceniana jest wydajność, koszty i zyski wypracowane w symulacji.

Szkolenie kierowane jest do: 

  • Pracowników bezpośrednio produkcyjnych lub pracowników biura,
  • Osób zarządzających,
  • Specjalistów.

Korzyści

  • Zrozumienie struktury kosztów w firmie i ich wpływu na zysk,
  • Poszukiwanie strat w procesach wytwarzania i magazynowania,
  • Prawidłowe zorganizowanie stanowiska pracy z wykorzystaniem systemu 5S,
  • Efektywne planowanie produkcji metodą Kanban,
  • Zrozumienie zasad prawidłowego przepływu materiału i informacji w przedsiębiorstwie produkcyjnym,
  • Poznanie sposobów zarządzania wizualnego i efektywnego sterowania procesem według prostych sygnałów.

Plan szkolenia

Wprowadzenie – cele szkolenia

Strategie i założenia Lean Manufacturing

Gra symulacyjna – część I

System 5S- organizacja miejsca pracy

Ciągłe doskonalenie – Kaizen

OEE – pomiar efektywności wykorzystania wyposażenia

Standaryzacja pracy

VSM – Mapowanie strumienia wartości – identyfikacja marnotrawstwa i wyznaczenie celu

SMED- redukcja czasu przezbrojenia

Gra symulacyjna – część II

Proces przepływu materiału i informacji według filozofii Lean Manufacturing

Gra symulacyjna – część III

Narzędzia rozwiązywania problemów

Gra symulacyjna – część IV

Podsumowanie szkolenia

newsletter bądź zawsze na bieżąco