Lean Management w praktyce - szkolenia zaawansowane

Lean

O szkoleniu

Każdy przedsiębiorca chciałby, aby jego firma potrafiła działać bardziej elastycznie, nie marnowała zasobów i obniżyła swoje koszty. Odpowiedzią na tę potrzebę jest koncepcja szczupłego zarządzania, która okazała się niezwykle skuteczna w firmach motoryzacyjnych. Po trzydziestu latach od spopularyzowania lean management, six sigma i filozofii kaizen te metody stały się podstawowymi narzędziami usprawniania procesów w firmach produkcyjnych i usługowych.

Szkolenie zaawansowane obejmuje:

- Gra symulacyjna – jak usprawnić proces produkcyjny (3 rundy)

- System Trwałej Efektywności Produkcji (S.T.E.P.) – sukces poprzez działanie systemowe

- Omówienie różnych typów środowisk produkcyjnych i sposobów organizacji produkcji – w którym działają jakie narzędzia

- Teoria Ograniczeń (TOC) a Lean Management

- Skuteczne metody trwałego podtrzymania rozwiązań Lean – systemy motywacyjne oparte na partycypacji

- Sposoby na zbudowanie skutecznego zespołu Lean – myślenie spoza pudełka, zaangażowanie, konsekwencja i dyscyplina, praca zespołowa, skuteczna komunikacja

newsletter bądź zawsze na bieżąco