Lean IT – wprowadzenie. Perspektywy Lean IT

Lean Lean

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zaprezentowanie filozofii i wybranych narzędzi Lean IT.

Podejście Lean IT jest związane z zarzadzaniem produktami i usługami informatycznymi. Dostarcza filozofię, narzędzia / metody zarządzania jakością w oparciu o koncepcję produkcji Toyota Production System (TPS). Przetłumaczone na język produktów i usług IT zasady TPS przynoszą konsekwentny wzrost satysfakcji klientów i wydajności. Szkolenie przybliża w sposób praktyczny zagadnienia pozwalające na zwiększenie wartości dostarczanej klientom, wyeliminowanie prac nie przynoszących wartości dodanej. Daje możliwości poznania metod angażowania pracowników w ciągłe doskonalenie w celu podniesienia poziomu satysfakcji klienta i uzyskania większej wartości strategicznej.

Korzyści

Jako uczestnik szkolenia:

  • Zrozumiesz filozofię Lean IT
  • Poznasz techniki i narzędzia, które pozwolą efektywnie wdrożyć Lean IT w organizacji
  • Dowiesz się jak definiować wartość dodaną dla klienta i eliminować straty w procesach wytwórczych 

Plan szkolenia

Klient

  • Wartość dla klienta
  • Głos Klienta
  • Adekwatność do potrzeb klienta
  • Drzewo Wymagań Jakościowych
  • Strumienie Wartości w IT
  • Konsekwencje niskiej jakości: Pojęcia /narzędzia / metody: Voice of Customer (VOC), Kano model, Critical to quality (CTQ)

Proces

Wydajność

Organizacja i podejście

Postawy i zachowania

newsletter bądź zawsze na bieżąco