Lean Management w praktyce - szkolenia podstawowe

Lean

O szkoleniu

Każdy przedsiębiorca chciałby, aby jego firma potrafiła działać bardziej elastycznie, nie marnowała zasobów i obniżyła swoje koszty. Odpowiedzią na tę potrzebę jest koncepcja szczupłego zarządzania, która okazała się niezwykle skuteczna w firmach motoryzacyjnych. Po trzydziestu latach od spopularyzowania lean management, six sigma i filozofii kaizen te metody stały się podstawowymi narzędziami usprawniania procesów w firmach produkcyjnych i usługowych.

Szkolenie podstawowe obejmuje:

- Gra symulacyjna K3E – jak usprawnić proces produkcyjny (3 rundy)

- Omówienie podstawowych narzędzi i metod Lean Management (5S, kanban, TPM, one piece flow, hoshin-kanri, heijunka, standardyzacja, itp.) na przykładzie rzeczywistych zdarzeń w grze

- Metody podtrzymania rozwiązań Lean – kaizen, planowanie, systemy motywacyjne

- Sposoby na zbudowanie skutecznego zespołu Lean – myślenie spoza pudełka, zaangażowanie, konsekwencja i dyscyplina, praca zespołowa, skuteczna komunikacja

newsletter bądź zawsze na bieżąco