Wprowadzenie do lean

Lean

Korzyści

 1. Wiedza:
  1. Omówić zasady oraz narzędzia systemu Lean i Kaizen ze szczególnym uwzględnieniem tych aspektów w usługach i administracji.
  2. Omówić zasady zarządzania projektami Lean’owymi w organizacji.
  3. Scharakteryzować zasady tworzenia zespołu podczas wdrażania Kaizen i Lean Office.
  4. Opisać metody wdrażania Lean Office.
  5. Scharakteryzować proces optymalizacji procesów administracyjnych i usługowych.
 2. Umiejętności:
  1. Rozpoznawać i definiować MUDA w organizacji.
  2. Rozwiązywać problemy w oparciu o techniki Lean i Kaizen.
  3. Mapować strumień wartości.
  4. Wdrożyć narzędzia zapobiegające błędom .
  5. Wdrożyć 5S w organizacji.
  6. Znajomość tworzenia standaryzacji w miejscu pracy.
  7. Wykorzystywać kanbany w miejscu pracy.
  8. Prowadzić monitoring i ewaluację wdrożonych rozwiązań.

Plan szkolenia

Rozbieżne cele wewnątrz firmy – wdrażanie lean

 • Wartość współpracy
 • „Wąskie gardła”
 • Wprowadzenie do lean
 • Muda – rodzaje i identyfikacja strat
 • Wartość dodana z punktu widzenia klienta
 • Klient wewnętrzny i wartość dla niego

Kaizen  – zasady realizacji „ciągłego doskonalenia się”

Przywództwo

Narzędzia rozwiązywania problemów

Warsztat – mapowanie strumienia wartości (vsm)

5s i jego pięć elementów

Standaryzacja i layout miejsca pracy

Kanban jako narzędzie wspierające gospodarkę materiałami

Wskaźniki i audyt lean  według filozofii kaizen

Plany wdrażania lean office

newsletter bądź zawsze na bieżąco