5S – efektywna organizacja miejsca pracy

PROCESY

O szkoleniu

Celem warsztatu jest przygotowanie pracowników firmy do działań mających na celu usprawnianie stanowisk pracy w oparciu o narzędzie 5S.
Chcemy wzbudzić w pracownikach potrzebę ciągłego doskonalenia miejsca pracy i eliminacji marnotrawstwa.
Szkolenie ma charakter warsztatu, w którym omówione przez prowadzącego zagadnienia teoretyczne realizowane są w miejscu pracy uczestników i kończą się wymiernym mierzalnym efektem.

Szkolenie kierowane jest do: 

 • Pracowników bezpośrednio produkcyjnych lub pracowników biura,
 • Osób zarządzających,
 • Specjalistów.

Korzyści

 • Uczestnik będzie w stanie dostrzec straty występujące w jego miejscu pracy.
 • Uczestnik będzie umiał określić jakie elementy należy poprawić, aby zwiększyć wydajność i zmniejszyć koszty pracy.
 • Uczestnik będzie rozumiał proces ciągłego doskonalenia i konieczność nieustannej pracy nad stanem obecnym, doskonalenia standardów pracy, środowiska pracy i siebie.
 • Uczestnik będzie wiedział jak wdrożyć krok po kroku zasady 5S w swoim miejscu pracy.

Plan szkolenia

Wiedza teoretyczna

 • Straty i marnotrawstwo podczas pracy
 • Jakie efekty daje wprowadzenie systemu 5S?
 • Jak rozumieć i wykonać selekcje?
 • Jak rozumieć i wykonać systematykę?
 • Jak rozumieć i wykonać sprzątanie?
 • Jak rozumieć i wprowadzić standaryzację?
 • Jak rozumieć i wprowadzić samodyscyplinę?

Warsztat na hali produkcyjnej lub w biurze

Podsumowanie

Wyznaczenie kierunków dalszej samodzielnej pracy na innych stanowiskach

newsletter bądź zawsze na bieżąco