Manifest programowania zwinnego

Poznaj deklarację wspólnych zasad dla zwinnych metod tworzenia oprogramowania.

PROJEKTY  | 

Odkrywamy nowe metody programowania dzięki praktyce w programowaniu i wspieraniu w nim innych. W wyniku naszej pracy zaczęliśmy bardziej cenić:

 • Ludzi i interakcje od procesów i narzędzi.
 • Działające oprogramowanie od szczegółowej dokumentacji.
 • Współpracę z klientem od negocjacji umów.
 • Reagowanie na zmiany od realizacji założonego planu.

Oznacza to, że elementy wypisane po prawej są wartościowe, ale większą wartość mają dla nas te, które wypisano po lewej. Wyznajemy następujące zasady:

1. Najwyższy priorytet ma dla nas zadowolenie klienta dzięki wczesnemu i ciągłemu wdrażaniu wartościowego oprogramowania.

2. Bądźcie gotowi na zmiany wymagań nawet na późnym etapie jego rozwoju. Procesy zwinne wykorzystują zmiany dla zapewnienia klientowi konkurencyjności.

3. Dostarczajcie funkcjonujące oprogramowanie często, w kilkutygodniowych lub kilkumiesięcznych odstępach. Im częściej, tym lepiej.

4. Zespoły biznesowe i deweloperskie muszą ściśle ze sobą współpracować w codziennej pracy przez cały czas trwania projektu.

5. Twórzcie projekty wokół zmotywowanych ludzi. Zapewnijcie im potrzebne środowisko oraz wsparcie i zaufajcie, że wykonają powierzone zadanie.

6. Najbardziej efektywnym i wydajnym sposobem przekazywania informacji zespołowi deweloperskiemu i wewnątrz niego jest rozmowa twarzą w twarz.

7. Działające oprogramowanie jest podstawową miarą postępu.

8. Procesy zwinne umożliwiają zrównoważony rozwój. Sponsorzy, deweloperzy oraz użytkownicy powinni być w stanie utrzymywać równe tempo pracy.

9. Ciągłe skupienie.

10. Prostota — sztuka minimalizowania ilości koniecznej pracy — jest kluczowa.

11. Najlepsze rozwiązania architektoniczne, wymagania i projekty pochodzą od samoorganizujących się zespołów.

12. W regularnych odstępach czasu zespół analizuje możliwości poprawy swojej wydajności, a następnie dostraja i dostosowuje swoje działania do wyciągniętych wniosków.

Na spotkaniu, na którym został sformułowany Manifest Agile, podpis złożyli:

 • Kent Beck,
 • James Grenning,
 • Robert C. Martin,
 • Mike Beedle,
 • Jim Highsmith,
 • Steve Mellor,
 • Arie van Bennekum,
 • Andrew Hunt,
 • KenSchwaber,
 • Alistair Cockburn,
 • Ron Jeffries,
 • Jeff Sutherland,
 • Ward Cunningham,
 • Jon Kern Dave,
 • Thomas Martin Fowler,
 • Brian Marick.

Informacje zawarte w tym artykule to fragmenty 1 rozdziału książki „Era Agile. O tym, jak sprytne firmy kształtują swoją efektywność.” (autor:Stephen Denning). Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zakupu

książki:https://onepress.pl/ksiazki/era-agile-o-tym-jak-sprytne-firmy-ksztaltuja-swoja-efektywnosc-stephen-denning,eragil.htm#format/d

newsletter bądź zawsze na bieżąco