Jak wejść w rolę lidera — określenie zasad współpracy z zespołem

Jako skuteczny lider możesz zarazić innych swoją wizją przyszłości, przekuwając ją na codzienną pracę, cele i działania, które chcesz osiągnąć ze swoimi współpracownikami.

HR  | 

Jeśli zespół nie wie, dokąd zmierza, kieruje się tam, gdzie chce. Jako skuteczny lider możesz zarazić innych swoją wizją przyszłości, przekuwając ją na codzienną pracę, cele i działania, które chcesz osiągnąć ze swoimi współpracownikami. Przekazywanie współpracownikom zasad, jakimi będziesz się kierował w pracy, ma na celu określenie jasnych i czytelnych reguł gry, którym mają podlegać pracownicy. Na takim podejściu zyskują wszyscy: Ty jako lider stajesz się przewidywalny, budujesz swój autorytet, a współpracownicy wiedzą, co mają robić, a czego unikać. Dzięki temu poczują się bezpiecznie i będą szanować Ciebie jako menedżera, przyczyniając się w ten sposób do sukcesu firmy. Pamiętaj jednocześnie o tym, że w realizacji wizji ważne są konsekwencja, uczciwość i sprawiedliwość.
Relacja lidera ze współpracownikiem przypomina relację ucznia i nauczyciela czy też dziecka i rodzica. Pierwszą zasadą w tej relacji jest naśladowanie. To, w jaki sposób zachowujesz się jako lider, rzutuje na zachowanie współpracownika, który powiela Twoje zachowanie na niższym szczeblu. Wszystko to wpływa na zachowanie wobec klientów, współpracowników i całej firmy. Pamiętaj: ludzie mają naturalną tendencję do podążania za liderami.


 

Z życia wzięte


Jeden ze znanych mi menedżerów miał w zwyczaju robić jedną prostą rzecz: kiedy widział, że w biurze obsługi klienta stały nierówno ustawione krzesła, przechodząc obok, mimochodem je ustawiał. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że pracownicy bez jego namowy sami zaczynali to robić, kiedy przechodzili obok krzeseł. To jest właśnie modelowanie zachowania w praktyce!


 

Angażowanie pracowników w ustalanie zasad

Angażuj zespół w ustalanie zasad, dzięki czemu pracownicy będą mieli poczucie, że są ich częścią, a to z kolei sprawi, że chętniej będą ich przestrzegać. Wykorzystuj psychologiczny efekt zaangażowania i poczucia wpływu na sytuację poprzez włączanie pracowników w proces formułowania obowiązujących reguł.

 
Główne wytyczne do ustalania zasad

Jest ich wiele: mogą być mniej lub bardziej konkretne. Najważniejsze jest jednak to, że powinny być zgodne z Twoją osobistą misją (wizją) oraz z wartościami i strategią firmy. Czym się kierować w wyborze zasad? Myślę, że najlepszą podpowiedzią są tu takie słowa klucze jak: sprawiedliwość, adekwatność, równość, podział odpowiedzialności, konsekwencja, jasność, przewidywalność, otwartość i współudział. Pamiętaj jednak, aby samemu być inspiracją i wzorem do naśladowania dla swojego zespołu.


Określanie oczekiwań i konsekwencji

Ważnym elementem współpracy jest określenie zasad funkcjonowania zespołu oraz konsekwencji, jakie spotkają członków zespołu za przestrzeganie i nieprzestrzeganie ustaleń. Dzięki temu każdy będzie wiedział, na co może sobie pozwolić i do czego zmierzać, jak również co należy zrobić, aby zostać docenionym. Niewielu menedżerów mówi o tym wprost, gdyż wierzą, że każdy „to wie”. Niestety, praktyka pokazuje co innego: ludzie nie wiedzą, lecz najczęściej domyślają się tego, co powinni robić, aby być docenieni. Wyróżnij się na tle innych menedżerów i nie baw się w „zgaduj-zgadulę” z pracownikami.

 
Kiedy rozmawiać o zasadach?

Dobrym momentem jest mówienie o nich od samego początku, czyli od rozpoczęcia pracy z zespołem, co nie wyklucza późniejszego ich przedstawienia, np. kiedy uznasz, że zmieniły się Twoje priorytety. Najlepiej mów o nich przy okazji zebrań, ale także w rozmowach nagradzających, delegujących, podsumowujących, oceniających, dyscyplinujących czy korygujących — czyli wtedy, kiedy odwołanie się do zasad ma największą motywującą moc. O zasadach informuj także nowych pracowników.


Z życia wzięte


Kierownik nie zwracał uwagi na szczegóły, takie jak punktualność i sumienność. Z jednej strony panowała fajna atmosfera, z drugiej zaś, kiedy trzeba było podejść do klienta, nie było nikogo. Ktoś siedział na stołówce, kolejna osoba była na papierosie, a jeszcze inna się spóźniała… Miałem wrażenie, że kierownik traci powoli autorytet wśród swoich pracowników.


 

Wartości i przekonania w pracy menedżera 

Zastanów się nad swoimi wartościami i przekonaniami, które rzutują na Twoją relację z pracownikami oraz na to, jakie zasady z nich wynikają. Po czym poznajesz, że jesteś zadowolony z pracy swoich współpracowników? Co muszą wiedzieć pracownicy, żeby spełniać Twoje oczekiwania co do jakości pracy? Mając tego świadomość, stajesz się spójny i przewidywalny w swoim postępowaniu — nie tylko jako menedżer, ale również w życiu codziennym. Możesz to osiągnąć właśnie poprzez analizę swoich oczekiwań co do zachowań członków zespołu. Zasady, które są konsekwentnie przestrzegane, budują klimat organizacji, a ludzie czują się bezpiecznie i doceniają stabilne otoczenie pracy. Zadbaj o nie w swoim zespole.
 

Podział odpowiedzialności budujący zaangażowanie w pracę

Niech każdy za coś odpowiada, lecz nie traci z oczu całości. Oto krótka historia zaczerpnięta z książki Mela Silbermana Metody aktywizujące w szkoleniach3 : „Pewien zespół miał czterech członków o imionach: Każdy, Ktoś, Nikt i Ktokolwiek. Trzeba było wykonać ważne zadanie. Każdy był pewien, że Ktoś to zrobi. Ktokolwiek mógł to zrobić, ale Nikt nie zrobił. Ktoś się zdenerwował, bo było to zadanie Każdego. Każdy myślał, że Ktokolwiek może to zrobić, ale Nikt nie zdał sobie sprawy, że Każdy tego nie zrobi. Skończyło się tak, że Każdy obwiniał Kogoś, gdy Nikt tego nie zrobił, co Ktokolwiek mógł zrobić”. 
Pamiętaj: tam gdzie odpowiedzialni są wszyscy, tam nikt nie jest za nic odpowiedzialny! 
Prawidłowe funkcjonowanie zespołu jest uzależnione od efektywnego wykorzystania zasobów dostępnych w grupie. Podział odpowiedzialności jest tu priorytetem. Dzięki niemu każdy w zespole będzie zaangażowany, gdyż będzie znał swoje miejsce w grupie i swój wpływ na nią.


Z życia wzięte


Wprowadź zasadę: „podnieś piłkę i biegnij dalej”. Zasada ta jest stosowana w firmie Wrigley, a została zaczerpnięta z zasad futbolu amerykańskiego, gdzie każdy zawodnik, który widzi, że ktoś zgubił piłkę, przejmuje ją i biegnie dalej, biorąc na siebie odpowiedzialność. Podobne zasady kooperacji i współodpowiedzialności za dobre funkcjonowanie firmy powinny obowiązywać w pracy zespołowej. Każdy z pracowników jest odpowiedzialny za sukces firmy, więc zasada „podnieś piłkę i biegnij dalej” sprawdza się także tutaj.

Wspieraj postawę, że każdy powinien odpowiadać za swoją pracę, ale jednocześnie asekurować pracę współpracowników. Tam gdzie nie ma ściśle określonej odpowiedzialności, pracownicy powinni być nastawieni na rozwiązywanie problemów.


Informacje zawarte w tym artykule to fragmenty 2 rozdziału książki „Budowanie zaangażowania, czyli jak motywować pracowników i rozwijać ich potencjał” (autor: Maciej Sasin). Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zakupu książki.

https://onepress.pl/ksiazki/budowanie-zaangazowania-czyli-jak-motywowac-pracownikow-i-rozwijac-ich-potencjal-maciej-sasin,motyza.htm#format/e

newsletter bądź zawsze na bieżąco