Ochrona danych osobowych

BIZNES

Plan szkolenia

Pojęcie i zakres ochrony danych osobowych.

Rola w jakiej może występować firma w zakresie ochrony danych osobowych - kiedy jest administratorem, kiedy współadministratorem, kiedy przetwarzającym i jakie są tego konsekwencje.

Jak legalnie pozyskać dane osobowe - kiedy potrzebna zgoda, kiedy można dane przetwarzać bez zgody podmiotu danych.

Jak legalnie przekazać komuś dane osobowe, które się posiada - czym różni się udostepnienie, rozpowszechnienie i powierzenie przetwarzania i kiedy potrzebna jest na to zgoda.

Obowiązki administratora danych:

Prawa osób, których dane dotyczą - prawo dostępu do danych, prawo do bycia zapomnianym, prawo do przeniesienia danych, prawa w przypadku profilowania i inne. Na jakich warunkach można skorzystać, kiedy administrator może odmówić realizacji?

Wykorzystanie danych w celach merketingowych - jak to zrobić zgodnie z RODO?

Pracownicy a ochrona danych osobowych - jakie dane o pracownikach wolno przetwarzać, upoważnienia dla pracowników.

Monitoring wizyjny i monitoring poczty pracowników.

Data protection by design, data protection by default, ocena ryzyka i ocena skutków (DPIA).

Dokumentacja ochrony danych - rejestr czynności przetwarzania, rejestr kategorii czynności przetwarzania, dokumentacja naruszeń.

Kary i odpowiedzialność - odpowiedzialność karna, administracyjna, cywilna, dyscyplinarna.

newsletter bądź zawsze na bieżąco