Skuteczna prezentacja

BIZNES
nowość

Plan szkolenia

Adaptacyjne podejście do prezentacji

  • źródła niepowodzeń w prezentacjach
  • skuteczność prezentacji
  • główne założenia skutecznych prezentacji

Typy prezenterów

Filary skutecznej przezentacji

Analiza audytorium, anliza miejsca

Komunikacja werbalna i niewerbalna

Radzenie sobie z stresem, emocjami i trem

newsletter bądź zawsze na bieżąco