Wystąpienia Publiczne i Prezentacje

BIZNES
nowość

O szkoleniu

Szkolenie pozwala na doskonalenie umiejętności planowania, przygotowywania i prowadzenia prezentacji. Podnosi umiejętność skutecznego kierowania prezentacją, tak aby osiągnąć maksymalny zysk z zainwestowanego czasu. Pozwala również poznać skuteczne techniki radzenia sobie ze stresem, tremą i emocjami oraz podnosić umiejętności komunikacyjne.

Cele szczegółowe

Wzmocnienie kompetencji prezentacyjnych, poznanie narzędzi i metod tworzenia skutecznych prezentacji, praca nad emocjami.

Plan szkolenia

Źródła błędów prezentacyjnych

Najważniejsze problemy towarzyszące prezentacji

Profesjonalne Przygotowanie prezentacji

Typy prezentacji

Analiza audytorium

Materiały prezentacyjne – handouty

Sprzęt i środki audiowizualne

Konstrukcja i plan prezentacji

Komunikacja werbalna i niewerbalna w prezentacji

Wygląd zewnętrzny - wizerunek prezentującego

Radzenie sobie ze stresem, tremą i emocjami

newsletter bądź zawsze na bieżąco