Mariusz Jagielski

SZKOLENIA Z OBSZARU BIZNES

O trenerze

Doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Zajmuje się ochroną danych osobowych, prawem konstytucyjnym i prawami człowieka.

Rozprawa habilitacyjna: Prawo do ochrony danych osobowych. Standardy europejskie, Wolters Kluwer 2010.

Prowadzi uniwersyteckie zajęcia z przedmiotów: Ochrona danych osobowych i Dokumentacja ochrony danych osobowych. Prowadzi szkolenia z tego zakresu  dla kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorstw oraz organów administracji rządowej i samorządowej. 

Autor licznych publikacji z zakresu ochrony danych osobowych, m.in.:

  • Ochrona danych osobowych: zbiór podstawowych przepisów;
  • Dane osobowe w obrocie gospodarczym: uwagi z praktyki Rzecznika Praw Obywatelskich;
  • Cross-border transfers of personal data in the context of the free movement of goods, persons, services and capital;
  • Pojęcie danych medycznych i zasady ich ochrony;
  • Kontrola Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
  • Dokumentacja ochrony danych osobowych zgodna z RODO.

W latach 2011-2016 prodziekan WPiA UŚ. Od 2018 r. pełnomocnik rektora UŚ ds. ochrony danych osobowych. 

newsletter bądź zawsze na bieżąco