Obsługa klienta w branży IT

Obsługa Klienta

O szkoleniu

Celem szkolenia jest doskonalenie takich umiejętności obsługi klienta korzystającego z usług informatycznych, które skupiają się nie tylko na bieżącej efektywności, ale zwiększają szanse na zbudowanie długofalowych relacji z klientem, wzbudzenie jego lojalności, powtarzalność transakcji oraz kreowanie pozytywnego wizerunku usługodawcy.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak sprawnie i profesjonalnie obsługiwać klientów, dbać o ich satysfakcję oraz zapobiegać reklamacjom i innym trudnym sytuacjom, a także powracaniem tych samych zgłoszeń do ponownej obsługi.

Uczestnicy nauczą się jak radzić sobie w trudnych sytuacjach podczas obsługi wykorzystując umiejętności komunikacyjne i asertywne w taki sposób, żeby nie doprowadzać do eskalacji problemu, konfrontacji oraz żeby zwiększać szansę na znajdowanie konstruktywnych rozwiązań.

W ramach ćwiczeń i zajęć praktycznych uczestnicy opracują i przetrenują w praktyce konkretne, operacyjne sposoby reagowania (zdania, zwroty, algorytmy) na różne sytuacje w obsłudze klienta, dopasowując je do swoich możliwości oraz swoich indywidualnych preferencji.

Szkolenie kierowane jest do pracowników Front Office, Back Office, Help Desk oraz innych, którzy zajmują się obsługą klienta na różnych etapach realizacji usług i projektów IT.

Wymagania

Przed przystąpieniem nie jest wymagane specjalistyczne przygotowanie. Przydatną okazuje się jednak znajomość specyfiki pracy w zakresie obsługi klientów.

Korzyści

Po warsztacie:

  • Posiądziesz dużą świadomość i wiedzę na temat profesjonalnej obsługi klienta oraz psychologicznych aspektów relacji Ty-Klient.
  • Będziesz dysponował dużą ilością pomysłów na zwiększanie efektywności obsługi w standardowych i trudnych sytuacjach, budowanie dobrych, długofalowych relacji z klientem.
  • Zostaniesz wyposażony w konkretne sposoby reagowania na różne sytuacje podczas obsługi, które będziesz mógł/mogła od razu wdrożyć w życie.

Plan szkolenia

Moduł 1: Filozofia obsługi klienta

  • Profesjonalizm w obsłudze i jego składniki: dystans, świadomość, umiejętności standardy, elastyczność.
  • Style obsługi: snajper, ogrodnik czy urzędnik?
  • Cele i wartości podczas obsługi klienta.

Moduł 2: Narzędzia budowania korzystnej relacji z klientem.

Moduł 3: Profesjonalne rozwiązywanie bieżących spraw w obsłudze klienta IT.

Moduł 4: Indywidualizacja obsługi klienta.

Moduł 5: Trudne sytuacje w obsłudze klienta IT.

Moduł 6: Trening asertywnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Moduł 7: Obsługa reklamacji.

newsletter bądź zawsze na bieżąco