Umiejętność komunikacji i wystąpień

BIZNES

Cele szczegółowe

 • Wyposażenie uczestników w wiedzę, umiejętności i narzędzia potrzebne do efektywnej, skutecznej komunikacji z pracownikami i tworzenia ciekawych prezentacji
 • Odkrycie i wzmocnienie indywidualnego stylu komunikowania i prezentowania poszczególnych uczestników
 • Zwiększenie poczucia pewności siebie uczestników w trakcie wystąpień
 • Przetrenowanie z uczestnikami nowych sposobów prowadzenia prezentacji

Korzyści

 • Podniesienie poziomu zainteresowania swoimi prezentacjami wśród słuchaczy
 • Pozyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do budowania ciekawych i angażujących prezentacji
 • Wzmocnienie swojego warsztatu
 • Odejście od obecnie popełnianych błędów i zamiana ich na prawidłowego nawyki postępowania w czasie prezentacji
 • Wzmocnienie poczucia pewności siebie podczas prowadzenia prezentacji

Plan szkolenia

O co chodzi w komunikacji i wystąpieniach? Sztuka wystąpień publicznych to sztuka, która dotyczy każdego z nas na co dzień. Choć niewielu zdaje sobie z tego sprawę. To nic innego jak sztuka komunikacji uprawiana w stosunku do wielu odbiorców. Dlatego istotne jest zrozumienie na początku kilku ważnych kwestii:

 • Jak działa umysł człowieka?
 • Czym jest komunikacja?
 • Czym jest wystąpienie publiczne?
 • Najważniejsze elementy wystąpienia publicznego
 • Kim jest mówca?
 • Cechy dobrego mówcy
 • Model VCP w komunikacji z drugim człowiekiem i wystąpieniach

Jak mówić, żeby być zrozumianym? Ta sztuka stanowi największe wyzwanie dla każdego mówcy. Mówienie w taki sposób, aby odbiorca chciał skupiać wymaga działań znacznie szerszych niż po prostu wyjście i mówienie. Dlatego w tym module Uczestnicy dowiedzą się i nauczą:

Przygotowanie do wystąpienia To najważniejszy element każdego wystąpienia. Przygotowanie jest kluczem do sukcesu. Brak przygotowania może natomiast nieść za sobą bardzo poważne konsekwencje. Dlatego uczestnicy poznają zasady dobrego przygotowania się do wystąpienia:

Ciekawa prezentacja power point Power point to jedno z najbardziej klasycznych narzędzi wykorzystywanych podczas różnego rodzaju wystąpień. To również narzędzie, które do dziś wielu ludziom sprawia trudność. Przeładowane slajdy, za duża ilość slajdów w prezentacji, mnóstwo treści, które nie da się przeczytać… A może być inaczej:

Początek i koniec i coś o środku: jak mówi powiedzenie: „ludzi poznaje się po tym jak zaczynają i jak kończą”. To samo towarzyszy sztuce wystąpień publicznych. Dobry początek i dobre zakończenie to często elementy warunkujące sukces. Jeśli do tego dochodzi odpowiedni środek (część merytoryczna), prezentacja staje się ciekawa dla odbiorcy:

Mowa ciała i siła głosu w prezentacji W tym module zostaną omówione kwestie związane z pracą głosem i ciałem. To, obok słowa, dwa najpotężniejsze narzędzia każdego mówcy. Świadome korzystanie z nich zdecydowanie wzmacnia przekaz i pozytywnie wpływa na jakość prezentacji:

Prowadzenie spotkań Każde spotkanie w każdej organizacji wygląda nieco inaczej. Dlatego tak ważne jest, żeby opracowane standardy były zgodne z pracownikami i ich zespołami, były ich. Stąd też w tym module uczestnicy wypracują:

Trening przed kamerą To ostatni element. W tym czasie każdy uczestnik będzie miał możliwość zaprezentowania swojego wystąpienia przed kamerą i uzyskania profesjonalnego feedbacku od grupy i prowadzącego.

newsletter bądź zawsze na bieżąco