Komunikacja perswazyjna w praktyce

BIZNES

O szkoleniu

Skuteczna perswazja to przede wszystkim umiejętność świadomego posługiwania się narzędziami komunikacyjnymi. Świadome posługiwanie się komunikacją w tym kontekście oznacza realizację czterech czynności:

 1. Obserwacja i wyciąganie wniosków
 2. Dostosowanie sposobu komunikacji do obserwacji i wniosków
 3. Przeprowadzenie procesu komunikacji zgodnie z wcześniejszymi wnioskami
 4. Dalsza obserwacja

Zaprojektowane szkolenie pozwala uczestnikom nauczyć się realizacji tych czterech czynności w oparciu o najskuteczniejsze narzędzia szybkiej diagnozy typu osobowości, umiejętności wyciągania właściwych wniosków oraz dostosowania narzędzi komunikacyjnych do odpowiedniego, prezentowanego typu osobowości. Dzięki tak zrealizowanemu szkoleniu uczestnicy otrzymują szereg wartości i korzyści pozytywnie wpływających na ich pracę, efektywność i skuteczność podejmowanych działań. Do najważniejszych korzyści należą:
•    Zdobycie wiedzy na temat nowoczesnych reguł perswazyjnej komunikacji z drugim człowiekiem
•    Umiejętność rozpoznania i przeczytania drugiego człowieka
•    Szybsze i bardziej skuteczna argumentacja dzięki wiedzy i umiejętności budowania skutecznych argumentów
•    Poznanie kluczowych zasad perswazji i wywierania wpływu
•    Poznanie i opanowanie sztuki magii słów i zasad gramatyki transformacyjnej
•    Skuteczniejsze i bardziej efektywne przedstawienie swojego stanowiska, punktu widzenia
•    Umiejętna obrana przed próbą wywarcia wpływu przez drugą stronę

Plan szkolenia

Czym jest komunikacja – perswazja zaczyna się od właściwego zrozumienia idei procesu komunikacji oraz ról, jakie odgrywają obie strony w tym procesie. Zrozumienie tego fundamentalnego elementu pozwala odkryć tajemnicę świadomej komunikacji i zrozumieć, na czym faktycznie polega zarządzanie sytuacją w komunikacji. W ramach tego modułu uczestnicy poznają takie tematy jak:

 • Piramida potrzeb Maslova w kontekście komunikacji i perswazji
 • Model piramidy komunikacyjnej
 • Model komunikacji von Thuna (cztery perspektywy komunikacji)
 • Elementy wzmacniające komunikację
 • Czym jest perswazja?
 • Perswazja vs wywieranie wpływu vs manipulacja
 • Ryzyka i zagrożenia procesu perswazji

Podstawowe narzędzia komunikacji w perswazji – każdy człowiek od momentu narodzin dysponuje narzędziami, które są najpotężniejszą siłą w procesie perswazji. Te narzędzia to: słowo, głos i mowa ciała. Cała reszta procesu perswazji to umiejętne łącznie tych trzech narzędzi w jedną siłę zwaną przekazem. W tym module uczestnicy poznają zasady korzystania z tych narzędzi oraz to, jaka siła się za nimi kryje:

Kim jest mój rozmówca – rozmówca to przedmiot procesu wywierania wpływu i jako taki powinien stanowić obiekt pełnej koncentracji i obserwacji. W tym module uczestnicy poznają cztery podstawowe, oparte na naukowych teoriach, modele osobowości człowieka. Nauczą się, po czym rozpoznać dany typ biorąc pod uwagę takie elementy jak strój, sposób wypowiadania się, gestykulacja itp. W ramach tego modułu uczestnicy poznają:

Siła informacji w procesie perswazji – jak mówi jedna z zasad komunikacji: „o jakości procesu perswazji nie decyduje to ile powiesz, lecz to ile wiesz. Im więcej wiesz, tym silniejszy będziesz Twój przekaz”. W tym module uczestnicy poznają siłę procesu słuchania i zadawania pytań:

Argumentacja w procesie perswazji – argumentacja to jeden z elementów perswazji. Najczęściej argumentacja kojarzy się z walką, podnoszeniem głosu. A to dwaj wrogowie perswazji. Zatem jak argumentować, by miało to siłę perswazji? Sprytnie i w sposób nieodczuwalny dla drugiej strony. W tym module uczestnicy nauczą się podstawowych zasad tej sztuki:

Strategia i przygotowanie w procesie perswazji – najskuteczniejsza perswazja odbywa się w momencie, gdy jest poprzedzona odpowiednim przygotowaniem. Czasami perswazja wymaga zasiania pewnego ziarna i pozostawienia go, by kiełkowało w głowie. Innym razem najskuteczniejszą strategią może okazać się strategia natychmiastowego działania. W tym module uczestnicy nauczą się:

Narzędzia i techniki procesu perswazyjnego – proces perswazji otoczony jest wieloma gotowymi strukturami lingwistycznymi, które mają scharakteryzowane działanie na mózg człowieka i sprawdzają się od wielu lat. Większość tych narzędzi oddziałuje na człowieka każdego dnia: w sklepie, na ulicy, w codziennej rozmowie. Wiedza na temat ich istnienia pozwala świadomie kontrolować własne reakcje oraz daje możliwość zarządzenia istniejącą sytuacją komunikacyjną. Dzieje się tak dlatego, że wiedząc, czemu człowiek jest poddawany może podjąć decyzję: poddaję się temu świadomie, lub bronię się, bo wiem jak. W tym module uczestnicy nauczą się takich rzeczy jak:

Perswazja w procesie codziennych „negocjacji” – negocjacje mają miejsce znacznie częściej niż mogłoby się wydawać. Negocjacje podziału obowiązków z członkami zespołu, negocjacje tego, kto pójdzie zrobić kawę, a kto w tym czasie posprząta. Okazuje się również, że zdecydowana większość narzędzi negocjacyjnych bazuje na wiedzy z zakresu komunikacji i perswazji. Znajomość tej wiedzy zdecydowanie zwiększy skuteczność w codziennych negocjacjach. Dlatego w tym module uczestnicy poznają takie rzeczy jak:

newsletter bądź zawsze na bieżąco