Cele szkoleń outdoor

Organizując szkolenie czy wydarzenie integracyjne musimy pamiętać, że aby osiągnąć konkretny rezultat musimy wcześniej ustalić cele!

HR  | 

Wydarzenia integracyjne (team building) i szkolenia outdoor powinny mieć jasno określony cel. Bez tego staną się zbitką zabaw i gier. Może nawet będą atrakcyjne dla uczestników, ale przecież organizujemy je, by osiągnąć konkretny rezultat, a nie tylko zapewnić uczestnikom emocjonujące ćwiczenia. Przecież wyjazd outdoor to taka sama inwestycja jak szkolenie w sali konferencyjnej.

Oto cele, które najczęściej stawiają przed nami klienci oczekujący od nas zorganizowania szkolenia w formie outdoor:

 • Zbudowanie nowego zespołu. Zintegrowanie grupy osób, które dopiero zaczęły razem pracować. Szkolenie organizuje się po to, by ludzie mogli poznać się w nieformalnej atmosferze, zbudować fundamenty wzajemnego zaufania, zdefiniować zasady pracy w nowym zespole (kodeks postępowania zespołu).
 • Usprawnienie pracy istniejącego zespołu. Istotą takiego szkolenia jest zwykle dwojakie działanie. Po pierwsze, chodzi o rozwój silnych stron zespołu i umiejętność kreowania efektu synergii w oparciu o te zalety. Po drugie — o rozwiązanie najistotniejszych problemów (patrz podrozdział Eliminacja błędów w pracy zespołu). Efektem szkolenia powinna być refleksja nad dotychczasową pracą i konkretne propozycje usprawnień.
 • Szkolenie obejmujące jednocześnie kilka tematów dotyczących pracy w zespole. Jednoczesne kształtowanie u członków zespołu kilku umiejętności i określonej postawy, które sprawiają, iż zespół staje się efektywny (patrz podrozdział Cechy efektywnego zespołu). Często chodzi o jednoczesne rozwijanie umiejętności, np. komunikacji i podejmowania decyzji, po to, by pokazać ich współzależność.
 • Rozwój jednej wybranej umiejętności. Np.: komunikacji, zarządzania zespołem i przewodzenia mu, prowadzenia zespołu projektowego, komunikacji międzykulturowej itp.
 • Zdefiniowanie ról zespołowych. To częsty temat szkoleń dla zespołów będących w fazie „docierania się” (patrz podrozdziały: Cykl życia zespołu oraz Role zespołowe). Szkolenie ma pomóc wszystkim uczestnikom w znalezieniu swego miejsca w zespole. Dzięki temu nie będą marnować energii na wchodzenie w role, do których nie są predysponowani. Często chodzi też o ograniczenie konfliktów wynikających z tego, że kilka osób walczy o tę samą rolę w zespole.
 • Integracja całej firmy. Kreowanie wśród pracowników poczucia wspólnoty, jedności całej firmy, lojalności wobec pracodawcy i dumy z pracy w tej firmie (patrz rozdział Szkolenia dla dużych zespołów).
 • Poprawa komunikacji i współpracy poziomej. Zbudowanie formalnych i nieformalnych relacji pomiędzy działami, poprawa komunikacji pomiędzy zespołami. W takich szkoleniach biorą udział przedstawiciele różnych działów. Wychodzi się z założenia, że jeśli np. pracownicy marketingu i finansów poznali się lepiej podczas ćwiczeń outdoor, to i w firmie będą lepiej współpracować.
 • Zintegrowanie zespołu powstałego z dwóch innych. To typowa sytuacja po fuzji, reorganizacji itp. Częsty przykład: dwie konkurencyjne firmy połączyły się. Oznacza to, że powstał np. dział handlowy złożony z dwóch grup sprzedawców, wcześniej konkurencyjnych. Celem integracji jest zapobieżenie potencjalnej niezdrowej rywalizacji pomiędzy tymi grupami.
 • Utrzymanie motywacji zespołu w momentach zmian i kryzysów. Szkolenia tego typu prowadzone są często po wdrożeniu nowej strategii, przeprowadzeniu zmian czy reorganizacji. W takim okresie pracownicy mają obniżone poczucie bezpieczeństwa — nie wiedzą, jaki los czeka ich po zmianach. Szkolenia outdoor są wówczas projektowane tak, by uczestnicy realizowali trudne zadania, ale mogli odnosić w nich sukcesy — osiągnąć założony przez trenera rezultat. Odnoszą sukcesy, więc zaczynają czuć się silni i potrzebni. Wzrasta ich poczucie bezpieczeństwa i pozytywne nastawienie do wprowadzanych w firmie zmian. 
 • Reintegracja zespołu w fazie „kryzys wieku średniego”. Więcej informacji o tym znaleźć można w podrozdziale Cykl życia zespołu.
 • Budowanie zespołów międzynarodowych. Celem takich szkoleń jest zwykle integracja przedstawicieli różnych kultur. Często chodzi również o tworzenie atmosfery tolerancji i akceptacji różnic kulturowych. Wreszcie rezultatem szkolenia może być wypracowanie konkretnych zasad współpracy w zespole złożonym z kilku kultur.
 • Budowanie relacji z klientami. Służą temu wyjazdy integracyjnomotywacyjne handlowców i klientów. Klienci wyjeżdżają na koszt swego dostawcy — zaczynają więc odczuwać wdzięczność wobec niego. A handlowcy mogą w nieformalnej atmosferze nawiązać bliższy kontakt z klientami — zacieśnić osobiste relacje.
 • Rekreacja i motywacja. Wyjazdy będące nagrodą dla najlepszych pracowników. Część programu stanowi rekreacja (np. zwiedzanie, narty), część — szkolenie. Tu szczególnie często szkolenia mają formę wyjazdów w egzotyczne rejony świata.

Informacje zawarte w tym artykule to fragmenty 1 rozdziału książki „Budowanie zespołu. Organizacja szkoleń team building i wypraw incentive. Poradnik dla menedżera personalnego. Wydanie II rozszerzone” (autor: Rafał Szczepanik). Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zakupu książki.

https://onepress.pl/ksiazki/budowanie-zespolu-organizacja-szkolen-team-building-i-wypraw-incentive-poradnik-dla-menedzera-pers-rafal-szczepanik,buzep2.htm#format/e

newsletter bądź zawsze na bieżąco