Poznaj proces Corporate Global Thinking i udoskonalaj swoją firmę.

Proces holistycznego udoskonalania przedsiębiorstwa!

HR  | 

Corporate Global Thinking" to proces holistycznego udoskonalania przedsiębiorstwa, wykorzystujący twórcze metody generowania pomysłów oraz pogłębione badania osobowości zawodowej pracowników. Rozwiązania wygenerowane w procesie silnie angażują zasoby własne przedsiębiorstwa, a indywidualne podejście do potrzeb i wyzwań danej firmy to niebywała odmiana. Ogromny nacisk w tej koncepcji kładzie się również na testowanie proponowanych rozwiązań celem minimalizacji ryzyka i kosztów wdrożenia nietrafnych pomysłów. Corporate Global Thinking jest dedykowany wszystkim kluczowym obszarom funkcjonowania przedsiębiorstwa. Proces ten składa się z trzech etapów, obejmujących kolejno działania związane z pogłębionym badaniem organizacji oraz zdobywaniem informacji na temat klientów i rynku, kreatywnym tworzeniem rozwiązań oraz testowaniem ich i wdrażaniem”.

Przedstawiona poniżej infografika (rysunek 6.6) wyjaśnia, jak wygląda od samego początku proces wdrażania Corporate Global Thinking w organizacji.

Cały przebieg tego procesu podzieliliśmy na trzy etapy:

Etap I — etap badawczy, który jest poświęcony na dokładne poznanie firmy, zbudowanie relacji z osobami, z którymi konsultanci spędzą wiele czasu, aby zdiagnozować potrzeby organizacji, wykreować propozycje zmian i bezpiecznie je wdrożyć.

Etap II — etap twórczy to doskonała zabawa. Uczestnicy jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki wyczarowują setki kreatywnych pomysłów na zmiany. W tym etapie niezwykle ważną rolę odgrywają
osoby spoza przedsiębiorstwa, które bardzo często wymyślają najbardziej potrzebne, ale i najprostsze do przeprowadzenia zmiany. Czasem wystarczy naprawdę naprawić drobiazg, którego pracownicy na co dzień przebywający w firmie nie zauważają, a sytuacja poprawia się diametralnie. W tym etapie można również poddać pracowników procesom szkoleniowym, podczas których trenerzy i konsultanci poznają bardzo dogłębnie problemy firmy i potrafią natychmiast reagować. Szkolenia są również doskonałym miejscem do poznania się z pracownikami i pracowników ze sobą, bo w kolejnym etapie ich postawa i zaangażowanie będą kluczowe dla sukcesu wszystkich projektów prowadzonych w ramach CGT. Obok szkoleń formowane są również grupy projektowe do rozwiązywania wielu pobocznych problemów, aby jak najdokładniej rozpracować wszystkie wąskie gardła i pokonywać bariery. Dzięki tym działaniom organizacja wzmacnia swój potencjał przed ostatecznym i najważniejszym etapem CGT — wdrożeniem wszystkich pomysłów w życie. Im lepsze przygotowanie załogi i im lepiej przeprowadzone projekty i szkolenia, tym łatwiej przebiega faza wdrożenia.

Etap III — etap wdrożeniowy jest ostatnim etapem CGT. Wszystkie prowadzone projekty, szkolenia, działania rozwojowe i naprawcze spotykają się tutaj w jednym miejscu i systematycznie, krok po kroku, są uruchamiane.

 


 

Zanim nastąpi pełne wdrożenie, wszystkie zmiany są testowane i dokładnie badane. Dlatego etap ten wymaga niezwykłej uwagi, koncentracji i zaangażowania od wszystkich pracowników, począwszy od zarządu, a skończywszy na pracownikach liniowych. Oczywiście nawet po prawidłowym wdrożeniu wszystkie obszary, które zostały zmienione i zreorganizowane, należy obserwować i mierzyć, gdyż podlegają zarządzaniu przez pracowników, którzy wprawdzie wcześniej zostali do tego przygotowani w etapie II, ale wpływ czynnika ludzkiego może powodować pewne odstępstwa od przewidzianych rezultatów.

Informacje zawarte w tym artykule to fragmenty 6 rozdziału książki „Firma jako CAŁOŚĆ. Porządkowanie chaosu korporacyjnego/Corporate Global Thinking” (autorzy: Łukasz Kuciński, Dagmara Mielczarek). Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zakupu książki.Znajdziesz ją na https://onepress.pl/ksiazki/firma-jako-calosc-porzadkowanie-chaosu-korporacyjnego-corporate-global-thinking-lukasz-kucinski-dagmara-mielczarek,corglo.htm#format/d


 

newsletter bądź zawsze na bieżąco