Test dwunastu pytań

Czyli po czym poznać, że firma osiąga sukces, a pracownicy są zaangażowani i zmotywowani?

HR  | 

Test dwunastu pytań, czyli po czym poznać, że firma osiąga sukces, a pracownicy są zaangażowani i zmotywowani?

Najprostsze badanie zaangażowania pracowników w cele firmy można przeprowadzić na podstawie poniższych dwunastu pytań:

1. Czy wiem, czego oczekują ode mnie w pracy?

2. Czy mam do dyspozycji narzędzia niezbędne do dobrego wykonania pracy?

3. Czy codziennie mam w pracy możliwość wykonywania tego, co potrafię najlepiej?

4. Czy w ciągu ostatnich 7 dni czułem się choć raz doceniony?

5. Czy szefowi lub komuś innemu w pracy na mnie zależy?

6. Czy ktokolwiek w pracy zachęca mnie, abym się dalej rozwijał?

7. Czy w pracy liczy się moje zdanie?

8. Czy misja mojej firmy daje mi poczucie, że praca, którą wykonuję, jest ważna?

9. Czy moim współpracownikom zależy na tym, aby pracować jak najlepiej?

10. Czy znalazłem w pracy mojego najlepszego przyjaciela?

11. Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy rozmawiałem z kimś o postępach, jakie poczyniłem?

12. Czy miałem w pracy możliwość dokształcania się i rozwoju?

Te pytania postawił Instytut Gallupa pracownikom zespołów. Przez 25 lat Instytut obserwował wybrane do badania firmy, prowadząc jednocześnie wywiady z około milionem ich pracowników. Wyniki tych badań opublikowano w książce Marcusa Buckinghama i Curta Coffmana.

Po pierwsze: złam wszelkie zasady. Na ich podstawie wyróżniono cechy charakterystyczne menedżerów firm odnoszących długotrwały sukces rynkowy, a więc i sukces finansowy. Okazało się, że większą pewność sukcesu rynkowego mają te przedsiębiorstwa, których pracownicy udzielają twierdzącej odpowiedzi na wyżej wymienione pytania. Stwierdzono też, że pytania 1. – 5. korelują z niskim poziomem rotacji kadr, tj. w firmach, w których pracownicy odpowiadają „tak” na te pytania, ludzie rzadko odchodzą z organizacji, a zamierzone cele osiągają szybciej i przy mniejszym nakładzie sił niż inne organizacje.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje zawarte w tym artykule to fragmenty 3 rozdziału książki „Budowanie zaangażowania, czyli jak motywować pracowników i rozwijać ich potencjał” (autor: Maciej Sasin). Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zakupu książki.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

newsletter bądź zawsze na bieżąco