Najciekawsze trendy w technologii HR w 2018 r.

Zapraszamy do artykułu.

HR  | 

 

Era cyfrowych miejsc pracy

Niezależnie od tego, czy jesteśmy do tego przygotowani czy nie, nadchodzi era cyfrowych miejsc pracy. Aby przygotować się na to, firmy dokonują inwestycji w technologie HR o wartości znajdującej się na rekordowym poziomie, aby poznawać produkty wykorzystujące sztuczną inteligencję, automatyzację i analitykę danych.

W tym roku te strategiczne tematy dotyczące technologii HR były opisywane w najczęściej czytanych artykułach w SHRM Online, jednakże specjaliści ds. HR chętnie zajmowali się także omawianiem konkretnych narzędzi polepszających podstawowe funkcje HR, takie jak adaptacja nowych pracowników, zarządzanie wynikami, systemy uznaniowe dla pracowników oraz zapobieganie mobbingowi.
[Platforma dyskusyjna wyłącznie dla członków SHRM: SHRM Connect]

Nr 1: Automatyzacja procesów robotycznych przyjmuje się w branży HR

Automatyzacja procesów robotycznych

Najpopularniejsze hasło roku to sztuczna inteligencja, jednak to inna technologia, a mianowicie automatyzacja procesów robotycznych (RPA), zwiększa wydajność pracy, ogranicza koszty i polepsza zarządzanie danymi. Polega ona na przejęciu przez zaprogramowanego bota powtarzalnych i licznych zadań operacyjnych od pracowników, co często polepsza precyzję i prędkość przetwarzania danych, np. dotyczących płac, rejestracji świadczeń, adaptacji nowych pracowników i sprawozdawczości zgodności — czynności, które wymagają mnóstwa ręcznej i powtarzalnej pracy.

Nr 2: Dyrektorzy najwyższego szczebla nie mają zaufania do analityki danych HR Ale dlaczego?

Analityka danych HR

Wartość inwestycji w analitykę danych HR jest na wysokim, niespotykanym dotychczas poziomie, ale badania wskazują na znaczący brak zaufania wśród liderów biznesowych. Zaledwie 35% przebadanych kierowników wyższego szczebla powiedziało, że w wysokim stopniu ufa danym oraz analityce dotyczącej pracowników i wykorzystywanej w ich organizacjach. Kolejne 40% twierdzi, że z rezerwą podchodzi do tworzonych w firmie danych i analityki, a prawie wszyscy respondenci martwili się wpływem, jaki nierzetelne dane mogłyby wywrzeć na działalność i reputację firmy.

Nr 3: Wrażenia pracowników: chodzi o coś znacznie więcej niż HR

Optymalne wrażenia pracowników

 

W 2018 r. jak mantrę powtarzano konieczność stworzenia tzw. optymalnych wrażeń pracowników (ang. employee experience, EX), a ogromnym zainteresowaniem cieszyły się technologie polepszające EX. Organizacje pracują i kupują produkty zwiększające takie wrażenia. U niemal wszystkich sprzedawców technologii HR i w niemal wszystkich organizacjach consultingowych w tym roku stawiano na myślenie projektowe, procesy dotyczące pracowników i systemy eksperymentalne w celu znalezienia sposobów zwiększania wydajności i zaangażowania HR.

Nr 4: Te aplikacje rozpoczynają proces adaptacji nowych pracowników przed pierwszym dniem w pracy

Proces adaptacji pracowników przed pierwszym dniem pracy

Nowe aplikacje mające pomóc nowym pracownikom w adaptacji i w wielu przypadkach zintegrowane z innym oprogramowaniem HR mają szereg funkcji: od uzupełniania właściwych dokumentów po przedstawienie zespołu. Pracownicy działu HR i menedżerzy nie muszą czekać do pierwszego dnia, aby rozpocząć witanie nowych pracowników.

Nr 5: Platformy zarządzania wynikami dotrzymują kroku trendom w ocenianiu pracowników

Platformy zarządzania wynikami

W obszarze praktyk zarządzania wynikami przejściu przez organizacje na całym świecie z przeglądów corocznych na systemy organizowania częstszych rozmów z pracownikami na temat ich postępów towarzyszyło stosowanie innowacji stworzonych przez wiele platform branżowych wspierających proces oceny. Na nowo stworzone systemy mają zapewniać komentarze zwrotne w czasie rzeczywistym, aby udoskonalić szkolenia i rozwój pracowników, a w niektórych przypadkach oddzielić przeglądy od rocznych podwyżek za osiągnięcia.

Nr 6: Uznanie w rękach pracowników

Uznanie w rękach pracowników

W zatrzymywaniu najlepszych pracowników oraz dotrzymywaniu kroku firmom konkurencyjnym ważniejsze może okazać się uznanie za faktyczne zasługi pracowników. Jednak bez technologii nie jest to możliwe dla dużych pracodawców. Współczesne platformy sprzedawców, na których uznaje się zasługi pracowników, mogą ułatwiać szybkie przekazywanie komentarzy zwrotnych pomiędzy współpracownikami w przepływie codziennej pracy, wzmocnić uznanie i przedstawić dane analityczne, które pomogą liderom lepiej zrozumieć wpływ takiego uznania na zaangażowanie i wyniki biznesowe pracowników. 

Nr 7: Aplikacje pomijają dział HR i przesyłają zgłoszenia o mobbingu bezpośrednio do liderów starszego szczebla

 

Aplikacje pomijają dział HR

Pomimo trwającej fali zwolnień niezmiernie wpływowych mężczyzn w związku z oskarżeniami o molestowanie seksualne oraz przytłaczającego wsparcia w społeczeństwie dla ruchu #MeToo, wiele kobiet niechętnie zgłasza przypadki molestowania w miejscu pracy w obawie przed zemstą. Na rynku pojawiły się różnorodne cyfrowe narzędzia do zgłaszania takich przypadków, aby pomóc w ich badaniu w miejscu pracy, rejestrować zgłoszenia anonimowo i zapewniać materiały edukacyjne na temat molestowania seksualnego.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Autor: Roy Maurer
Tytuł oryginału: What Was Hot in HR Technology in 2018?
https://www.shrm.org/resourcesandtools/hr-topics/technology/pages/what-was-hot-hr-technology-2018.aspx/

newsletter bądź zawsze na bieżąco