Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

BIZNES

Plan szkolenia

Komunikacja w zespole

  • Co to jest zespół, rodzaje zespołów.
  • Cechy wzorcowego zespołu.
  • Etapy organizacji zespołu – omówienie faz formowania się grupy – odniesienie do zespołów uczestników.
  • Procesy zachodzące na poszczególnych etapach i ich wpływ na relacje.
  • Rola i znaczenie jednostki w grupie.
  • Narzędzia usprawniające komunikację między jednostką a pozostałymi członkami zespołu.

Rozwijanie umiejętności współpracy w zespole

Style zachowań – wpływ własnego stylu komunikacji na pozostałych członków zespołu

Formalne i nieformalne role grupowe. Struktury w zespole

Motywowanie.  Co motywuje pracowników?

Narzędzia szefa zespołu

Trudne rozmowy z pracownikami

Sytuacje konfliktowe w zespole. Rola członków zespołu w rozwiązywaniu trudnych sytuacji

newsletter bądź zawsze na bieżąco