Budowanie zespołu i motywowanie

BIZNES

Korzyści

 • identyfikacja zachowań wpływających pozytywnie na wynik pracy zespołu,
 • poznanie etapów rozwoju zespołu i pracownika,
 • zrozumienie mechanizmów wpływających na efektywną pracę zespołu,
 • budowanie kultury współpracy w zespole,
 • wzmacnianie komunikacji w zespole,
 • identyfikacja ról zespołowych i ich wpływu na skuteczność pracy zespołu,
 • poznanie narzędzi wzmacniających motywację do pracy członków zespołu.

Plan szkolenia

Rozwijanie umiejętności współpracy w zespole 

 • Grupa ludzi a Zespół - budowanie poczucia wspólnoty grupowej.
 • Pobudzanie motywacji do działań integracyjnych.
 • Budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa.
 • Kształtowanie pozytywnych interakcji grupowych.
 • Idea Killers – czynniki osłabiające współpracę i zaangażowanie w zespole.

Komunikacja w zespole

Style zachowań - wpływ własnego stylu komunikacji na pozostałych członków zespołu 

Formalne i nieformalne role grupowe. Struktury w zespole

Motywowanie - Co motywuje pracowników?

Narzędzia szefa zespołu 

Trudne rozmowy z pracownikami

Sytuacje konfliktowe w zespole. Rola członków zespołu w rozwiązywaniu trudnych sytuacji

newsletter bądź zawsze na bieżąco