Zarządzanie czasem i organizacja pracy

BIZNES

Korzyści

Dostarczenie wiedzy dotyczącej:

 • narzędzi usprawniających zarządzanie czasem,
 • narzędzi i technik wspomagających efektywność osobistą,
 • zasad optymalizacji zadań,
 • metod skutecznego planowania i ustalania priorytetów.

Nabycie umiejętności:

 • prawidłowego określania celów i skutecznego planowania, określania priorytetów,
 • radzenia sobie ze złymi nawykami i złodziejami czasu,
 • stosowania optymalnych metod zarządzania sobą w czasie oraz własnych zasad zarządzania czasem.

Przyjęcie postawy:

 • świadomego stosowania narzędzi zarządzania czasem,
 • wzbudzenia motywacji do wielokrotnych prób stosowania nowych technik poznanych na zajęciach.

 

Plan szkolenia

Istota zarządzania czasem

 • Diagnoza własnego stylu zarządzania czasem
 • Korzyści wynikające z lepszej organizacji pracy
 • Typologie stylów zarządzania czasem

Analiza straconego czasu

Skuteczne wyznaczenie celów

Efektywne zasady ustalania priorytetów 

Planowanie 

Asertywność w zarządzaniu czasem 

newsletter bądź zawsze na bieżąco