Przywództwo managerskie

BIZNES

O szkoleniu

Uczestnicy poznają praktycznie, w formie warsztatowej skuteczne struktury zarządzania zespołami. Warsztat pozwoli poznać i uporządkować narzędzia managerskie. W czasie warsztatu uczestnicy otrzymają najnowsze narzędzia zarządcze. W końcowej fazie opracujemy Kodeks Dobrych Praktyk w efektywnym zarządzaniu zespołami.

Plan szkolenia

Środowisko VUCA i struktura Agile – nowe wyzwania dla managerów i ekspertów.

Różne style zarządzania - jak dobrać optymalny styl zarządzania pracownikami - identyfikacja własnego stylu kierowania – testy.

Podręcznik przywództwa według Russella Crowe.

Autorytet formalny i nieformalny – jak budować?

Techniki kierowania zespołami - jak stosować krytykę i pochwałę, metody krytyki konstruktywnej.

Feedback – motywująca rola informacji zwrotnej w kontakcie z pracownikiem – zasady efektywnego udzielania informacji zwrotnej.

Macierz wola-wiedza – jak efektywnie zarządzać sobą i własnymi ludźmi.

Asertywność jako konieczny element pracy managera

Jak budować własną proaktywność?

System rozwoju lidera wg Torberta.

Wartości i przekonania – Model „poziomów logicznych Diltsa” – praca na przekonaniach i na wartościach jako element motywowania i zarządzania.

Gra komunikacyjna „Prosto nad I” - identyfikacja Najlepszych Praktyk. – Budowanie Kodeksu Dobrych Praktyk.

newsletter bądź zawsze na bieżąco