Warsztat skutecznego kierowania

BIZNES

Korzyści

 • Umiejętność wywierania wpływu na zachowanie - raz jako kierownik zespołu, raz jako członek zespołu,
 • Kierowanie procesami w zespole poprzez odpowiednie wyznaczanie celów,
 • Poznanie zasad motywacji pozafinansowej,
 • Zwiększenie wyników poprzez właściwe zastosowanie wewnątrz - zespołowej komunikacji,
 • Wskazanie odpowiedniego zachowania menedżera mającego decydujący wpływ na rozwój zespołu,
 • Uświadomienie sobie mocnych i słabych stron jako lidera zespołu,
 • Rozwój umiejętności kierowania zespołem,
 • Wzmocnienie skutecznego motywowania podwładnych,
 • Podniesienie umiejętności delegowania zadań,
 • Poznanie sztuki budowania i rozwijania zespołu,
 • Pobudzenie do rozwoju najważniejszych kompetencji zawodowych,
 • Poznanie metod i technik przekazywania informacji zwrotnej podwładnym.

Plan szkolenia

Wstęp

 • Ćwiczenia wprowadzające i integrujące grupę
 • Definicja zarządzania zespołem i kierowania zespołem
 • Czym jest rządzenie? a czym zarządzanie?

Cechy Efektywnego Lidera

Analiza stylu kierowania

Zestaw psychologicznych narzędzi Menedżera

Co motywuje pracowników? 

Przeprowadzanie trudnych rozmów pracowniczych

newsletter bądź zawsze na bieżąco