Wystąpienia publiczne i prezentacje

BIZNES

Korzyści

  • Doskonalenie umiejętności planowania, przygotowania i prowadzenia prezentacji,
  • Doskonalenie umiejętności skutecznego kierowania prezentacją, aby osiągnąć maksymalny zysk z zainwestowanego czasu,
  • Doskonalenie umiejętności efektywnej komunikacji.

Plan szkolenia

Adaptacyjne podejście do prezentacji

  • Przygotowanie prezentacji
  • Plan prezentacji
  • Typy prezentacji
  • Wizerunek prezentującego
  • Materiały prezentacyjne – handouty
  • Sprzęt i środki audiowizualne

Istota prezentacji

Komunikacja werbalna i niewerbalna w prezentacji

Taktyki auto-prezentacyjne

newsletter bądź zawsze na bieżąco