Negocjacje w zespole

BIZNES

Korzyści

 • Poznanie zasad prowadzenia negocjacji w zespole,
 • Dostarczenie konkretnych narzędzi komunikacyjnych niezbędnych do rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych podczas negocjacji,
 • Poznanie mechanizmów prowadzenia negocjacji nastawionych na współpracę z uwzględnieniem typologii zachowań klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • Poznanie narzędzi asertywnego rozwiązywania problemów z nastawianiem na budowanie relacji i współpracę,
 • Identyfikacja i przeciwdziałanie manipulacji w negocjacjach,
 • Poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem i emocjami w trudnych sytuacjach,
 • Trening umiejętności negocjacyjnych.

Plan szkolenia

Zasady prowadzenia negocjacji w zespole

 • Profesjonalne przygotowanie do negocjacji
 • Rola członków zespołu negocjacyjnego
 • Rodzaje negocjacji
 • Fazy prowadzenia negocjacji

Narzędzia komunikacji w negocjacjach w zespole

Negocjacje w zespole nastawione na współpracę

Narzędzia asertywnego budowania relacji w negocjacjach

Manipulacje w negocjacjach w zespole

Radzenie sobie ze stresem i emocjami w negocjacjach

Warsztat umiejętności negocjacyjnych

newsletter bądź zawsze na bieżąco