Skuteczne Techniki Sprzedaży

BIZNES Sprzedaż

Korzyści

 • Wzmacnianie umiejętności posługiwania się technikami sprzedaży,
 • Zrozumienie, że proces sprzedaży składa się z etapów, których nie można przyśpieszać ani pomijać,
 • Wiedza jak zadbać o zbudowanie dobrego kontaktu z Klientem już od początku rozmowy,
 • Zapoznanie się z typologią Klienta oraz poznanie sposobów dopasowania się do jego różnych osobowości,
 • Swobodne prowadzenie rozmów nawet z trudnymi Klientami,
 • Umiejętność dopasowywania produktów i usług do wymagań Klientów,
 • Umiejętność posługiwania się językiem korzyści,
 • Poznanie techniki perswazji,
 • Sprzedawanie bez zbędnego obniżania cen,
 • Wiedza, jak skutecznie radzić sobie z zastrzeżeniami i obiekcjami Klientów,
 • Budowanie zaufania i wiarygodności w oczach Klientów.

Plan szkolenia

Budowanie postawy handlowca

 • Nastawienie i podejście do pracy handlowca.
 • Emocjonalne zagrożenia i sposoby zapobiegania.
 • Przygotowanie handlowca.
 • Budowanie zaufania i wiarygodności.

Etapy procesu rozmowy sprzedażowej

Skuteczna komunikacja podczas rozmowy sprzedażowej

Analiza potrzeb

Prezentacja oferty

Przezwyciężanie zastrzeżeń – kiedy klient mówi „NIE”

Zamknięcie sprzedaży i zakończenie rozmowy

Działania po-sprzedażowe

newsletter bądź zawsze na bieżąco