Wystąpienia publiczne dla ekspertów

BIZNES

O szkoleniu

„Mówca powinien tak skonstruować przemówienie, by wyczerpać temat, ale nie wyczerpać słuchaczy.” – Winston Churchill

Program szkoleniowy „Magia Wystąpień Publicznych” został skonstruowany dla przedsiębiorców i handlowców (ekspertów w swojej branży), którzy za pomocą wystąpień publicznych (prezentacji), chcą szybciej i skuteczniej osiągać swoje cele biznesowe.

Warsztat został skonstruowany na bazie przeprowadzonych ponad 1800 godzin szkoleniowych z zakresu autoprezentacji, wystąpień publicznych, szkolenia trenerów (nauczania dorosłych) oraz przeszkolenia ponad 3000 osób w tym zakresie, w czasie ostatnich 5 lat.

Cele szczegółowe

Przygotowanie uczestników do samodzielnego i skutecznego prowadzenia prezentacji oraz warsztatów związanych z ich specjalizacją, które mają w realny sposób wpływać na oczekiwane przez nich cele biznesowe.

Korzyści

 • większa pewność siebie i kontrola emocji,
 • opanowanie swojego ciała w stresujących sytuacjach,
 • łatwość w przekazywaniu wiedzy,
 • skuteczność w przekonywaniu do swojego punktu widzenia,
 • optymalizacja czasu potrzebnego do prowadzenia prezentacji.

 

Uczestnik po zakończeniu szkolenia:

OBSZAR – Wiedza:

 • ma wiedzę na temat podstaw psychologii potrzebnych do komunikacji z grupą,
 • ma wiedzę na temat wygłaszania angażujących prezentacji,
 • ma narzędzia potrzebne do konstruowania przemówień lub warsztatów.

OBSZAR – Umiejętności:

 • potrafi radzić sobie z tremą oraz emocjami związanymi z wystąpieniami publicznymi,
 • potrafi angażować uczestników wystąpienia w proces słuchania,
 • rozumie moc mowy ciała i potrafi z niej korzystać,
 • potrafi reagować w sytuacji ewentualnego konfliktu w czasie wystąpienia,
 • potrafi opowiadać historie, które same sprzedają,
 • potrafi nauczać poprzez przykłady z życia,
 • prowadzi efektywnie prezentacje, optymalizując czas spotkań.

OBSZAR – Kompetencje społeczne:

 • promuje w swojej społeczności profesjonalizm w trakcie realizacji zadań związanych, z wykonywaniem funkcji trenera,
 • wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i rozwoju osobistego.

Plan szkolenia

Moduł 1 – Teoretyczno-praktyczny.

 • Metody radzenia sobie ze stresem,
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna podczas wystąpienia. Postawa ciała, gestykulacja, kontakt wzrokowy podczas wystąpienia,
 • Przygotowanie się do wystąpienia: program, czas, ilość uczestników, poziom, zaawansowania uczestników,
 • Struktura modułów: wstęp + zaangażowanie (jak angażować uczestników w proces), rozwinięcie, zakończenie i podsumowanie,
 • STORY TELLING – czyli opowiadanie historii, które angażują, przekonują i sprzedają!
 • 4 MAT SYSTEM – system tworzenia prezentacji oparty na czterech pytaniach: dlaczego (historia mają zaprezentować dlaczego dane zagadnienie jest ważne), co, jak, co jeśli?
 • Tworzenie prezentacji według 4 MAT SYSTEM,
 • Ćwiczenia praktyczne – informacja zwrotna po każdym ćwiczeniu,
 • Wskazówki dla każdego z uczestników na co zwrócić szczególną uwagę podczas przygotowań oraz prowadzenia kolejnych prezentacji. Zadanie domowe: przygotowanie 2 prezentacji (5 oraz 10 minut) według systemu 4MAT.  

Moduł 2 – Praktyczny.

Moduł DODATKOWY – Opcjonalny (Dodatkowo płatny)

newsletter bądź zawsze na bieżąco