Prezentacje biznesowe i wystąpienia publiczne

BIZNES

O szkoleniu

Uczestnicy poznają praktycznie, w formie warsztatowej skuteczne struktury wystąpień krótkich ( konferencje, odbiór nagrody dla firmy, udział w panelach) oraz prezentacji biznesowych. Warsztat pozwoli poradzić sobie z tremą, poprawić dykcję. Poznamy techniki wyznaczania i realizowania celu biznesowego dzięki skutecznym prezentacjom.

Plan szkolenia

Praca z tremą i stresem przed wystąpieniem i w trakcie - jak je skutecznie pokonać?

Pragmatyczne schematy wystąpień publicznych  - od retoryki do erystyki.

Mowy krótkie – podziękowania, życzenia, inauguracje, otwarcia.

Budowanie wystąpienia zgodnie z zasadami storytellingu.

Jak techniki PR wykorzystać w prezentacjach biznesowych -story-line, spin, przekaz, PR narracyjny, KOL, etc.

Struktury prezentacji - dobór środków do założonego celu prezentacji.

Jak korzystać z Power Pointa - by pomóc sobie i słuchaczom, zamiast zaszkodzić.

Reagowanie na ataki z sali i na krytykę publiczną, reakcja w sytuacjach trudnych.

Praca z głosem - wybrane ćwiczenia logopedyczne.

newsletter bądź zawsze na bieżąco