Pierwsza Pomoc Przedmedyczna - POZIOM ROZSZERZONY

BIZNES

O szkoleniu

Szkolenie trwa 6 h i składa się z:
 - części teoretycznej - w formie wykładu przy użyciu prezentacji multimedialnej,
-  części praktycznej - w formie ćwiczeń uczestników na profesjonalnym sprzęcie szkoleniowym.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego Ratownika Medycznego z wieloletnim stażem pracy w zawodzie. 
Zajęcia prowadzimy na specjalistycznym sprzęcie szkoleniowym (komputer, projektor, tablica, sztuczne rany oraz fantomy wraz z  defibrylatorem AED firmy Laerdal). 
Ratownik Medyczny, przeprowadzający szkolenie posiada również ukończony kurs pedagogiczny.

Cele szczegółowe

- zapoznanie uczestników z zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz doskonalenie umiejętności w tym zakresie przez pracowników firmy,
- zwiększenie umiejętności udzielenia pierwszej pomocy i skuteczności działania w sytuacjach kryzysowych,
- wzmocnienie motywacji do udzielania pierwszej pomocy i potwierdzenie gotowości do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku.

Korzyści

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie WIEDZIAŁ

 • zasady udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia lub życia przez jedną i więcej osób, 
 • zasady zapewnienia bezpieczeństwa sobie i poszkodowanym w czasie udzielania pomocy,
 • jakie powinno być i do czego zastosować wyposażenie apteczki?
 • jak zabezpieczyć miejsce zdarzenia oraz jak postąpić w sytuacji zwiększonego ryzyka zakażeń m.in. WZW i HIV, a także jak zapobiegać zakażeniu?

 

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie UMIAŁ

 • rozpoznać wstępnie stan zagrożenia zdrowia lub życia wezwać służby ratownicze, ocenić stan poszkodowanego,
 • udzielić odpowiedniej pomocy do rozpoznanego stanu zagrożenia zdrowia lub życia,
 • postąpić z poszkodowanym nieprzytomnym (m.in. zastosować pozycję boczną ustaloną),
 • przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową osoby dorosłej, dziecka, niemowlaka oraz noworodka,
 • postąpić w razie epilepsji, NZK, omdlenia, cukrzycy, zawału mięśnia sercowego, udaru mózgowego, zatrucia, podtopienia, ukąszenia przez kleszcza, wstrząsu anafilaktycznego,
 • postąpić z urazami termicznymi i mechanicznymi (złamania, skręcenia, zwichnięcia, krwotoki, oparzenia, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn, zadławienia, porażenia prądem elektrycznym, wstrząsu),
 • jak udzielić pierwszej pomocy przy użyciu DEFIBRYLATORA AED?
 • jak postąpić w przypadku ukąszenia przez owady (osy, pszczoły itp.)?
 • jak przemieszczać jednoosobowo lub zespołowo poszkodowanych?

 

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie ZNAŁ

 • aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy i podstawy prawne działania systemu ratowniczego w Polsce,
 • psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych,
 • metody ochrony przed ukąszeniem kleszcza oraz zasady postępowania po ugryzieniu- w tym jak prawidłowo usunąć kleszcza z ciała,
 • zasady pracy defibrylatora AED.

Plan szkolenia

Motywacja do udzielania Pierwszej Pomocy.

Aspekty prawne Pierwszej Pomocy.

Łańcuch przeżycia.

Bezpieczeństwo własne.

Bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia.

Prawidłowe wezwanie pomocy.

Kontrola czynności życiowych.

Postępowanie z osobą nieprzytomną.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa osób dorosłych (ćwiczenia na fantomie).

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci (ćwiczenia na fantomach medycznych).

Budowa i zasady działania defibrylatora AED (pokaz funkcjonowania defibrylatora, wykonany przez Ratownika Medycznego).

Zachłyśnięcia (ćwiczenia na fantomie oraz kamizelce).

Rany, krwotoki.

Złamania, zwichnięcia, skręcenia.

Urazy kręgosłupa i rdzenia kręgowego.

Oparzenia, odmrożenia, hipotermia.

Udar cieplny, udar słoneczny.

Zatrucia: leki, narkotyki, detergenty, pokarm.

Porażenia prądem elektrycznym.

Nagłe zachorowania.

newsletter bądź zawsze na bieżąco