Wywieranie wpływu oraz obrona przed manipulacją - mechanizmy, modele i techniki

BIZNES

O szkoleniu

Uczestnicy poznają praktycznie, w formie warsztatowej skuteczne struktury wywierania wpływu na innych i na funkcjonowanie własnych organizacji. Poznają i będą potrafili stosować pojedyncze techniki wpływu oraz posługiwać się modelami wpływu. Będą też potrafili rozpoznać niekorzystne działania i obronić się przed nimi.  Poznają też asertywne technik obrony przed manipulacją.

Plan szkolenia

Mechanizmy psychologiczne wspierające nasze działania zawodowe w projektach, w czasie spotkań, w czasie realizacji.

Wywieranie wpływu na ludzi – elementy teorii Cialdiniego w budowaniu odpowiedzialności, konsekwencji i relacji: szef-pracownik i pracownik-pracownik

Zestaw metod przydatnych - metodologia Heidta, wzór Beckhardta, efekt Hwthorne'a.

Praca nad emocjami szkolonych osób – rozpoznawanie emocji i potrzeb.

Zaawansowane techniki wywierania wpływu – jak pracować nad zwiększeniem efektywności w projektach.

Manipulacja i perswazja – granice praktyczne.

Asertywność – jak bronić interesów Firmy zachowując dobre relacje.

Jak efektywnie  reagować na zarzuty, konflikty i obikcje.

Modele wywierania wpływu - Model Liniowy, Model Sytuacyjny.

Przećwiczenie werbalnych technik proaktywnych - poszerzania obszarów odpowiedzialności pracowników za wyniki zespołów.

Trening mentalny - techniki stosowane w treningach sportowców.

newsletter bądź zawsze na bieżąco