Skuteczne zarządzanie zmianą – techniki i mechanizmy wdrażania zmian w firmie

BIZNES

O szkoleniu

Uczestnicy poznają praktycznie, w formie warsztatowej skuteczne struktury zmian. Będą umieli wprowadzać zmiany oraz radzić sobie w sytuacji nagłych zmian rynkowych. Będą umieli wdrożyć zmiany szybkie, metodą mikroingerencji, przynoszących makrozmiany.  Poznają i będą potrafili zaplanować i wdrożyć zmiany we własnych organizacjach, a także w życiu osobistym.

Plan szkolenia

Środowisko VUCA i struktura Agile – zmiana jako wyzwanie dla managerów i ekspertów.

Zmiana jako rzecz ciągła/stała – model WRR, krzywa eS-owa.

Jak skutecznie zarządzać sobą i swoimi zespołami w czasie zmian na zmieniającym się rynku - typowe postawy wobec zmian - pracowników, szefów.

Radzenie sobie z własnym oporem w procesie zmiany - macierz ZGODA w procesie zmiany - właściwe techniki we właściwych etapach.

Planowanie i inicjowanie zmian w swoich zespołach - wzór Beckharda, Metodologia Heidta.

Techniki Spencera Johnsona w procesie zmian („Kto zabrał mój Ser?”).

Jak zmieniać własne środowisko pracy - eliminacja złych nawyków.

Mikroingerencje - tematyczne i 5-10-15 - dające makroefekty.

Metodologia Podróży Bohatera Roberta Diltsa - case study.

newsletter bądź zawsze na bieżąco