Microsoft Excel – Analiza Finansowa Firmy

Microsoft Excel

O szkoleniu

Ramowy Program szkolenia Analiza finansowa w Microsoft Excel.

Plan szkolenia

Elementy Excel pomocne w organizacji bilansu

  • Grupowanie
  • Blokowanie
  • Przypisywanie czynności zwijania i rozwijania do przycisków
  • Inteligentne kopiowanie

Formuły tablicowe w Excel

Elementy formularzy w Excel

Wstęp do języka VBA

Analiza wstępna

Wyliczenie amortyzacji – majątek trwały w firmie

Wyliczenie wskaźników

Prognozowanie – ocena przyszłych przychodów na podstawie wyników w latach poprzednich

Model analizy wykonalności w Excel

newsletter bądź zawsze na bieżąco