Microsoft Excel – funkcje finansowe

Microsoft Excel

O szkoleniu

Ramowy program szkolenia Microsoft Excel – funkcje finansowe

Plan szkolenia

Powtórzenie podstawowych wiadomości o Excel’u

  • Adresowanie względne, bezwzględne i mieszane
  • Praca w wielu arkuszach
  • Tworzenie wykresów
  • Formatowanie zwykłe i warunkowe
  • Drukowanie

Nazewnictwo zakresów

Sprawdzanie poprawności

Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO

Funkcja logiczna, JEŻELI

Analiza finansowa.

Analiza danych w raporcie tabeli przestawnej i wykresu przestawnego

Analiza danych przy pomocy sum pośrednich

Połączenie Funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO, JEŻELI, PMT, PPMT, IPMT oraz sprawdzania poprawności – stworzenie kalkulatora kredytowego

newsletter bądź zawsze na bieżąco