Microsoft Excel – poziom zaawansowany

Microsoft Excel

O szkoleniu

Ramowy program szkolenia Microsoft Excel – poziom zaawansowany. Dla osób doskonalących naukę programu Excel.

Plan szkolenia

Przypomnienie podstawowych wiadomości

  • Działania i podstawowe funkcje
  • Różne funkcje kursorów
  • Skróty klawiszowe ułatwiające poruszanie się po arkuszu i automatyczne zaznaczanie
  • Wypełnienia zwykłe i przy pomocy narzędzia: seria danych
  • Adresowanie względne i bezwzględne – blokada adresów
  • Formatowanie standardowe i warunkowe

Praca z dużymi tabelami

Praca w wielu arkuszach

Ochrona

Inteligentne kopiowanie – wywołanie formuły i wypełnienie wyznaczonego obszaru automatycznie jednym skrótem klawiszowym

Przydatne Funkcje tekstowe

Data i czas

Kopiowanie wyników pomiędzy arkuszami

Funkcja jeżeli

Funkcja wyszukaj.pionowo

Zagnieżdżanie funkcji i połączenia z narzędziami Excel

Sprawdzanie poprawności

Narzędzia baz danych

Funkcje i formuły tablicowe

Nazewnictwo zakresów

Formularze elektroniczne – opcjonalnie w zależności od potrzeb zamawiającego

Postawy makroinstrukcji– opcjonalnie w zależności od potrzeb zamawiającego

newsletter bądź zawsze na bieżąco