Microsoft Excel – poziom średniozaawansowany

Microsoft Excel

O szkoleniu

Ramowy program szkolenia Microsoft Excel – poziom średniozaawansowany. Dla osób znających tylko podstawy programu Excel.

Plan szkolenia

Przypomnienie podstawowych wiadomości

  • Działania i podstawowe funkcje
  • Różne funkcje kursorów
  • Skróty klawiszowe ułatwiające poruszanie się po arkuszu i automatyczne zaznaczanie
  • Wypełnienia zwykłe i przy pomocy narzędzia: seria danych
  • Adresowanie względne i bezwzględne – blokada adresów
  • Formatowanie standardowe
  • Formatowanie warunkowe – podstawy

Tworzenie wykresów i ich formatowanie

Drukowanie w Excel’u – informacje uzupełniające

Praca z dużymi tabelami

Praca w wielu arkuszach

Ochrona

Podstawowe informacje dotyczące nazewnictwa zakresów komórek

Inteligentne kopiowanie – wywołanie formuły i wypełnienie wyznaczonego obszaru automatycznie jednym skrótem klawiszowym

Podstawy narzędzi baz danych:

newsletter bądź zawsze na bieżąco