Microsoft Excel – poziom podstawowy

Microsoft Excel

O szkoleniu

Ramowy program szkolenia Microsoft Excel – poziom podstawowy

Plan szkolenia

Podstawowe wiadomości

  • Widok arkusz i podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym
  • Różne funkcje kursorów
  • Skróty klawiszowe ułatwiające poruszanie się po arkuszu i automatyczne zaznaczanie
  • Wypełnienia zwykłe i przy pomocy narzędzia: seria danych
  • Formatowanie standardowe
  • Formatowanie warunkowe – podstawy

Tworzenie wykresów i ich formatowanie

Wyliczenia w Excelu

Drukowanie w Excel’u

Praca z dużymi tabelami

Praca w wielu arkuszach

OchronaArkusza

newsletter bądź zawsze na bieżąco

gwarantujemy najwyższą jakość