Skutecznego rozwiązywanie problemów autorską metodą Zegara Rozwiązywania - szkolenie z metody

BIZNES

O szkoleniu

Metoda opracowana przez autora działa u każdego, kto jest wystarczająco zmotywowany, by zmienić swoje życie - poprawić jakość swojej pracy, zwiększyć własną wydajność, spłacić długi, popchnąć do przodu karierę, naprostować prywatne relacje. Z kolejnych stron tej książki dowiesz się, jak efektywnie podejść do tematu - tak, by znaleźć rozwiązanie i wprowadzić je w życie. W dwunastu krokach, które Tomasz Król nazwał Zegarem Rozwiązywania Problemów, zawiera się systemowe podejście do wyzwań, które zwykliśmy nazywać "problemami". Autor proponuje, by nie zamiatać pod dywan, lecz stanąć z kłopotem oko w oko - zidentyfikować, na czym on naprawdę polega, poszukać jego źródeł, przeanalizować go i opisać, a następnie potraktować rozwiązanie problemu jako cel do osiągnięcia i konsekwentnie do niego dążyć. Aż do szczęśliwego finału. Definitywnego rozprawienia się z kłopotem.

Szkolenie z metody obejmuje:

- Wstęp do rozwiązywania problemów

- Omówienie metody ZRP

- Praktyczne przejście przez Zegar dla 3 wybranych i zgłoszonych przez uczestników problemów:

= opisanie problemu

= wyznaczenie celu

= analiza przyczyn

= wybór przyczyny źródłowej

= proponowanie rozwiązań

= ustalenie jak mierzyć postęp

= plan działań

= działanie według planu

= mierzenie efektów

= szukanie odniesień

= standaryzacja

= sprawdzanie standardu

- Omówienie wykorzystanych formularzy

- Podsumowanie warsztatów – korzyści dla metody

newsletter bądź zawsze na bieżąco