Radość na drodze nieustającej zmiany.

BIZNES Zarządzanie
nowość

O szkoleniu

„Jeżeli ludzie stoją na drodze zmiany, którą chcesz wprowadzić – zmień realizowane cele”.

 
W trakcie warsztatów strategicznych nie odrzucamy metodyk prowadzenia projektów zmiany. Niosą one dużą wartość. Jednak, aby nadążyć za zmieniającym się światem, wymagają nieustannych modyfikacji. Najważniejsza z nich to wprowadzenie do klasycznego zestawu parametrów projektowych – czasu, zakresu i zasobów, parametru czwartego – ludzkich emocji. Proponując zmiany kulturowe oraz przemodelowanie sposobu prowadzenia projektów zmiany tak, aby uwzględniać emocje - dajemy naszej organizacji szansę na dostosowanie się do dynamiki otaczającego nas świata. Nasza ludzka natura jest przeciwna zmianom. Wygrać z naturalną ludzką niechęcią do zmian można tylko za pomocą pozytywnych emocji. I właśnie radość z przebywania na drodze zmiany jest kluczowa.
Bazując na przykładach i wyzwaniach przed którymi stają uczestnicy warsztatów, pracujemy przez dwa dnia nad wypracowaniem optymalnego i specyficznego dla uczestników sposobu funkcjonowania w zmiennym otoczeniu. Jak wyznaczać cele? Jak angażować duże zespoły pracowników? Jaki jest współczesny model lidera zmiany? Na te i wiele innych pytań odpowiemy poprzez aktywną pracę i otwarte dyskusje.
Produktem warsztatu jest szczegółowa lista zadań na najbliższe trzy miesiące. Wskazane jest przeprowadzenie po każdym kwartale jednodniowego warsztatu podsumowującego, w trakcie którego omawiamy wyzwania i opracowujemy zadania na kolejny kwartał.
 

Wymagania

Przygotowanie przed warsztatami:

Uczestnicy warsztatu zostaną poproszeni o przygotowanie materiałów, które będą stanowiły podstawę wspólnej pracy, a także konsultacji po 3 miesiącach.

Plan szkolenia

DZIEN 1
 

Moduł 1: Dlaczego musimy nieustająco się zmieniać? Czy zmiana musi boleć? Emocje w procesie zmiany. Czy można z dnia na dzień stać się firmą innowacyjną?
Moduł 2: Uogólnienie przygotowanych i przedstawionych przypadków oraz opisanie obowiązującej w firmie kultury zmiany. Szczególna koncentracja na zaangażowanie ludzi w każdej fazie procesu zmiany. Wyzwania i strategie podejścia do nich. Dyskusja.
Moduł 3: Jakie zagrożenia dla biznesu wiążą się z dynamiką otoczenia? Czy widzimy potrzebę nieustającej zmiany? Które etapy w procesie zmiany powinny ulec największej modyfikacji?
 

DZIEN 2
 

Moduł 4: Jak się zmieniać, aby stać się organizacją czerpiącą siłę z dynamiki otaczającego świata? Powrót do wcześniejszych przykładów i zbudowanie propozycji zmian. Praca w grupach.
Moduł 5: Prezentacja prac zespołów. Uzgodnienie wspólnego podejścia do procesu nieustającej zmiany. Jak reagujemy na otaczający świat? Nad którymi z obszarów powinniśmy popracować w pierwszej kolejności (lista priorytetów).
Moduł 6: „Każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku”. Przygotowanie planu działań na najbliższe trzy miesiące. Lista będzie określać zarówno cel działań, osobę inicjującą (czyli odpowiedzialną), inne osoby zaangażowane i możliwy termin realizacji.
 

newsletter bądź zawsze na bieżąco