Przywództwo extremalne

BIZNES

O szkoleniu

Warsztaty jednodniowe outdoorowe realizowane na ściance wspinaczkowej.

Każdy ma swój Everest - ale żeby go odnaleźć trzeba wyjść ze strefy komfortu i przepracować własne ograniczenia. 
Nie zdobędziemy Everestu bez uprzedniego przygotowania - nie pójdziemy z marszu na koronę ziemi również bez wyposażenia. 
Tak samo jest w innych sferach życiowych, zarówno w pracy jak i w życiu zawodowym. Nie będziemy dobrym liderem bez odpowiedniego przygotowania.
Stojąc na szycie Everestu trzeba pamiętać, iż na ten sukces pracowało wiele osób – dobry zespół, ale to lider nimi przewodzi.
 

Warsztaty przywództwo ekstremalne jest kierowane do:

 • Liderów,
 • Managerów wysokiego szczebla,
 • Osób, które zarządzają zespołami,
 • Osób, które tworzą zespół,
 • Osób, które chcą lepiej zarządzać zespołem.

Zajęcia są realizowane na ścianie wspinaczkowej, na której dowiecie się np.:

 • jak wiązać węzły a przez to nauczycie się jak przekazywać wiedzę dalej oraz delegować zadania,
 • poczujecie co to znaczy patrzeć na problem z innej perspektywy i jak czuje się człowiek, który opuszcza swoją strefę komfortu i pokonuje swój strach,
 • dowiecie się jak tworzyć zespoły a nie gromadzić grupy ludzi pracujących w jednym miejscu.

Cele szczegółowe

Rozwój wiedzy

 1. Przywództwo - co to
 2. Cechy przywódców
 3. Lider / kierownik / przywódzca
 4. Istota efektywności zespołu
 5. Rola przywódzcy w zespole
 6. Otwarta komunikacja w zespole a autorytet przywódzcy
 7. Budowanie  wzajemnego zaufania w zespole
 8. Kreatywność w pracy zespołowej
 9. Role zespołowe wg FRIS
 10. Grupa a zespół

 

Doskonalenie praktycznych umiejętności

 1. ABC WSPIANIA jako nrozówj kompetencji przywódczych
 2. BHP WSPINANIA jako rozwój bezpieczeństwa w grupie i zespole.
 3. Jak budować autorytet lidera?
 4. Jak spawnie delegować zadania?
 5. Delegowanie a konrolowanie.
 6. Jak zadbać o otwartą komunikację w zespole?
 7. Jak pobudzać kreatywność w zespole?
 8. Przeistacznie się grupy w zespół.
 9. Standaryzacja pracy , 5S , TPM , SMED, narzędzia efektywnej i bezpiecznej pracy zespołowej.
 10. Mapowanie procesów

Plan szkolenia

Rozpoczęcie szkolenia.

 • Przedstawienie się trenera i uczestników.
 • Przedstawienie celów i agendy szkolenia.
 • Przyjęcie zasad aktywnego uczestnictwa w szkoleniu.zapoznanie  się z BHP wspinania

Zasady funkcjonowania efektywnego zespołu i jego przywódzcy

Istota lidera zespołu

Jak i po co  budować autorytet w zespole?

Rola zaufania w motywowaniu i zarządzaniu

Role w zespole w praktyce wg FRIS

Otwarta komunikacja w zespole

Współpraca czy rywalizacja? 

ABC WSPINANIA I BHP WESPINANIA

Kreatywność zespołu – jak rozwiązywać problemy

Zakończenie szkolenia.

newsletter bądź zawsze na bieżąco