SCRUM - Zwinne zarządzanie projektami

Scrum

O szkoleniu

Szkolenie Scrum przybliża wszystkie zagadnienia związane z metodyką Scrum, a w szczególności na temat artfekatów, ról, rytuałów, reguł, technik i dobrych praktyk. Ponadto prezentuje specyfiką przywództwa wspierającego (servant leadership) oraz filozofię dostarczania zwinnego zgodnie z manifestem agile.

Cele szczegółowe

Uczestnik będzie:

 • znał założenia podejścia zwinnego do projektów,
 • znał zasady metodyki zwinnej Scrum,
 • rozumiał specyfikę zwinnego zespołu i rolę lidera wspierającego (servant leader),
 • umiał stosować najpopularniejsze techniki obecne w Scrum.

Korzyści

 • Poznanie metodyki Scrum w praktyce na zwinnym projekcie,
 • W trakcie części symulacyjnej uczestnicy budują zdalnie sterowanego robota,
 • Intensywna forma – uczestnik jest szybko angażowany w następujące po sobie bloki o różnorodnej formule kształcenia,
 • Potwierdzona bardzo wysoka satysfakcja uczestników z uczestnictwa w szkoleniu,
 • Połowa czasu to interaktywne formy szkolenia – bardzo praktyczne podejście do nauki,
 • Octigo jest autoryzowanym przez Project Management Institute® dostawcą szkoleń PMI® R.E.P. oraz instytucjonalnym członkiem IPMA,
 • Doświadczenie pięciokrotnych laureatów nagród PMI® w kategorii produktów edukacyjnych.

Plan szkolenia

Dzień 1: Wprowadzenie do Scrum 

 • Wprowadzenie do zwinnego zarządzania
 • Założenia Agile Manifesto
 • Różnie w podejściu zwinnym i kaskadowym
 • Struktura zwinnego projektu
 • Rola kierownictwa w zwinnym projekcie
 • Prototypowanie, dostarczanie przyrostowe
 • Techniki zwinne: Komunikacji, Planowania, monitorowania i adaptacji, burndown chart, velocity chart
 • Szacowanie, poker planning, story points, czas idealny
 • Artefakty w Scrum

DZIEŃ 2: Planowanie i Egzekucja w PMBOK® Guide

newsletter bądź zawsze na bieżąco