Definiowanie wymagań w projekcie Scrum

Scrum

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania projektami Agile w oparciu o dwa najpopularniejsze podejścia zwinne Scrum – koncentrujący się na wysokiej jakości procesu wytwórczego oprogramowania oraz Agile PM, który poza wysokim poziomem jakość oprogramowania obejmuje swoim zakresem metody , techniki i narzędzia zarządzania projektem w powiązaniu z otoczeniem projektu. Scrum i Agile Pm to najczęściej łączone podejścia zwinne. Głównym atutem podejść zwinnych, w odróżnieniu od metodyk tradycyjnych jest koncentracja na częstszym dostarczaniu wartości dodanej dla klienta, co istotnie wpływa na jakość współpracy i satysfakcję. Integralna częścią szkolenia jest warsztat przygotowujący do projektowania i rozwoju produktów IT. Z badań rynkowych wynika, że skuteczność projektów realizowanych jak i użyteczność rozwiązań w metodykach zwinny znacznie przewyższa skuteczność i użyteczność projektów i rozwiązań dostarczanych w modelu tradycyjnym.

Agile umożliwia:

 • podniesienie poziomu satysfakcji klientów
 • podniesienie jakości dostarczanych rozwiązań
 • wzrost wydajności zespołów wytwórczych
 • realizacje projektów w terminie
 • obniżenie TCO
 • podniesienie użyteczności funkcji w oferowanych rozwiązaniach

Wymagania

Jako uczestnik szkolenia

 • zrozumiesz  czym jest podejście zwinne Agile wg. Metodyk Agile PM i Scrum
 • poznasz  techniki i narzędzia, które pozwolą efektywnie projektować wymagania i zarządzać rozwojem produktu informatycznych.
 • dowiesz się jak wytwarzać wysokiej jakości oprogramowanie, tak aby spełniać potrzeby klienta
 • przygotujesz się do egzaminu certyfikującego

Plan szkolenia

Wstęp

 • Podejście tradycyjne i zwinne
 • Filozofia Agile: Manifest i pryncypia

Przykładowe metody Agile - wprowadzenie

Dopasowanie podejścia do projektu - przegląd kluczowych elementów

Agile – przegląd kluczowych elementów

Od wizji do rozwiązania - narzędzia i  techniki tworzenia i rozwoju produktu połączone z warsztatami z wybranych technik i narzędzi

newsletter bądź zawsze na bieżąco