ABC projektów - podstawy zarządzania projektami

PROJEKTY

O szkoleniu

Szkolenie w pigułce przybliża świat zarządzania projektami. W ciągu 3 dni  poznasz podstawy najpopularniejszych metodyk prowadzenia projektów.

Zanim wybierzesz, jaką metodyką chcesz podążać, zobacz ich najlepsze cechy i wybierz świadomie. Po szkoleniu ABC Projektów będziesz rozumiał, jak funkcjonuje projekt prowadzony kaskadowo (PMBOK Guide, PRINCE2) i zwinnie (Scrum, Agile).

Na dzisiejszym rynku szkoleń jest wiele ofert proponujących rozwój kompetencji merytorycznych z zarządzania projektami. Jednym z wyzwań jest wpojenie praktycznych umiejętności, a nie tylko wiedzy, w sposób atrakcyjny i efektywny. Połączenie teoretyczno-praktyczne różnych form zajęć pozwala na efektywne jej przekazanie  i szybkie utrwalenie przez praktyczną ilustrację wpływu na projekty. Elementem szkolenia są dwie symulacje komputerowe i dwie symulacje w świecie realnym (Baza na Marsie i Scrum Droid).

Cele szczegółowe

 • Świadomość różnicy między światem projektów a procesów i zadań,
 • Rozumienie filozofii zarządzania projektami w podejściu kaskadowym i zwinnym,
 • Rozumienie roli niepewności i trafnego estymowania w projektach,
 • Poznanie specyfiki zespołu projektowego i kierownika projektu,
 • Poznanie typowych ról w projekcie,
 • Korzystanie z podstawowych technik projektowych,
 • Planowanie projektu o przeciętnej złożoności.

Korzyści

 • Przedstawienie kaskadowych i zwinnych metodyk zarządzania projektami,
 • Praktyczny charakter zajęć, dużo ćwiczeń i symulacji ilustrujących omawiane pojęcia,
 • Intensywna forma – uczestnik jest szybko angażowany w następujące po sobie bloki o różnorodnej formule kształcenia,
 • Elementem szkolenia są symulacje Baza na Marsie i Scrum Droid,
 • Odpowiednie dla osób bez żadnego doświadczenia projektowego,
 • Około 100 stron drukowanych materiałów,
 • Trening prowadzony przez praktyków zarządzania projektami,
 • 50% czasu szkolenia stanowią interaktywne warsztaty i ćwiczenia,
 • Uzyskanie 21 godzin kontaktowych i PDU.

Plan szkolenia

 DZIEŃ 1: Planowanie projektu kaskadowego

 • Baza  na  Marsie   –   symulacja  realizacji   projektu  bez  planu
 • Podstawowe   pojęcia  zarządzania   projektami
 • Obszary  wiedzy  zarządzania  projektami
 • Rola  karty  projektu,  inicjacja  projektu
 • Filozofia planowania i kontroli projektu kaskadowego
 • Baza  na  Marsie  ciąg  dalszy  –  symulacja  realizacji  projektu  z  otrzymanym planem
 • Stawianie  celów  projektu
 • Planowanie  zakresu
 • WBS  –  struktura  podziału  prac
 • Planowanie  czasu
 • Baza  na  Marsie  ciąg  dalszy  –  symulacja  realizacji  projektu  z samodzielnie utworzonym  planem

DZIEŃ 2: Koordynacja i kontrola projektu kaskadowego

DZIEŃ 3: Podstawy metodyki zwinnej

newsletter bądź zawsze na bieżąco