Koloseum Podstawy Projektów - Podstawy zarządzania projektami z symulacją

PROJEKTY

O szkoleniu

Kurs wprowadzający do zagadnień zarządzania projektami z grą symulacyjną. Przekrojowo i w atrakcyjnej formule przedstawia metody i techniki zarządzania projektami kaskadowymi.

 

Cele szczegółowe

Uczestnik będzie:

 • znał podstawowe narzędzia i techniki zarządzania projektami,
 • miał praktyczne doświadczenie, jak zarządzać projektem na przykładzie symulowanego projektu Koloseum,
 • doświadczy w praktyce środowiska projektowego na podstawie gry symulacyjnej Koloseum,
 • rozumiał specyfikę pracy w zespole projektowym, znał typowe role w projekcie,
 • znał podstawy zarządzania projektami zgodnie ze standardem PMBOK® Guide,
 • rozumiał miejsce projektu w różnych organizacjach i zmienną rolę kierownika projektu,
 • umiał stosować najpopularniejsze techniki, m.in. ścieżka krytyczna, wartość wypracowana, WBS,
 • umiał adaptować dobre praktyki do potrzeb konkretnego projektu.

Korzyści

 • Przedstawienie metodyki zarządzania projektem PMBOK® Guide i IPMA,
 • Praktyczne doświadczenie wdrażania metodyki do symulowanego projektu,
 • Bardzo atrakcyjne podejście do nauczania projektów,
 • Nabycie nie tylko wiedzy, ale i umiejętności wykorzystania procesów roaz technik zarządzania projektami,
 • Różnorodne techniki i metody szkoleniowe: wykład, ćwiczenia, warsztaty, pytania kontrolne, gra symulacyjna, symulacja komputerowa,
 • Około 100 stron drukowanych materiałów,
 • Trening prowadzony przez posiadacza certyfikatu PMP® i praktyka zarządzania projektami,
 • 60% czasu szkolenia stanowią interaktywne warsztaty i ćwiczenia,
 • Dostęp do portalu przez WWW,
 • Uzyskanie 35 godzin kontaktowych i PDU.

Plan szkolenia

DZIEŃ 1: Wprowadzenie i Inicjowanie 

 • Podstawowe pojęcia zarządzania projektami
 • Ćwiczenia – projekt, proces, zadanie, program, portfolio
 • Obszary wiedzy zarządzania projektami
 • Warsztat inicjacji projektu, rola karty projektu
 • Prezentacja zasad symulacji Koloseum
 • Dyskusja na temat roli karty projektu w symulowanym projekcie

DZIEŃ 2: Planowanie i zarządzanie ryzykiem

DZIEŃ 3: Planowanie, Egzekucja, Zarządzanie czasem, część pierwsza Koloseum

DZIEŃ 4: Monitorowanie i kontrola, Zamykanie, Zarządzanie kosztem, druga część Koloseum

DZIEŃ 5: Zarządzanie jakością, podsumowanie Koloseum, próbny test

newsletter bądź zawsze na bieżąco