Adobe Illustrator

Adobe

O szkoleniu

Illustrator należy do rodziny programów wektorowych a zatem jego narzędzia skupiają się na dostarczeniu użytkownikom najlepszych możliwości projektowania, rysowania czy też tworzenia opakowania w oparciu o matematyczną precyzję.

W trakcie zajęć poznajemy sposoby wykorzystania narzędzi w zakresie tworzenia różnego typu elementów graficznych. Skupiamy się nie tylko na tworzeniu logotypów, ikon, infografik ale tworzymy także ciekawe projekty reklam, etykiety czy nawet opakowania.

Jeśli tylko masz pomysły, wizje czy wyobrażenia a brakuje Ci znajomości narzędzi – szkolenie Adobe Illustrator to najlepszy wybór by wejść w świat projektowania.

Korzyści

 • Skrótów klawiaturowych i dobrych nawyków do pracy z programem
 • Dostosowania programu i narzędzi do konkretnych zadań
 • Zasad tworzenia obiektów wektorowych
 • Rysowania, konstruowania i edycji ścieżek
 • Tworzenia infografik, piktogramów i logotypów
 • Dobierania kolorystyki obiektów
 • Użycia pędzli oraz symboli do tworzenia wektorowych ilustracji
 • Różnorodnych technik przekształcania i edycji ścieżek i obiektów
 • Pracy z grupą a także edycji elementów grupy
 • Zaawansowanych technik zaznaczania, kopiowania, rozmieszczania obiektów
 • Użycia zdjęć oraz innych grafik bitmapowych
 • Przekształcania zdjęć w grafikę wektorową
 • Tworzenia ikonek oraz elementów graficznych aplikacji mobilnej lub strony WWW
 • Zarządzania wielkością dokumentu
 • Wykorzystania różnorodnych zasobów (pędzle, symbole, próbki, itp.) programu
 • Użycia różnych rodzajów tekstów
 • Zasad edycji tekstów
 • Tworzenia reklam, plakatów oraz banerów internetowych
 • Pracy z formatami Ai, PDF, SVG oraz EPS
 • Zapisu efektów swojej pracy

Plan szkolenia

 1. Adobe Illustrator – informacje ogólne
  1. Porównanie różnych wersji programu
  2. Adobe Creative Cloud
  3. Preferencje ogólne
  4. Narzędzia i palety
  5. Podstawowe skróty klawiaturowe
 2. Poznajemy grafikę wektorową
  1. Zalety i wady grafiki wektorowej
  2. Grafika wektorowa a zdjęcia
  3. Narzędzia do pracy z grafiką wektorową
 3. Tworzymy nowy dokument
  1. Rodzaje dokumentów
  2. Definiowanie obszaru roboczego
  3. Zarządzanie wielkością obszaru roboczego
  4. Tryby koloru
 4. Rysujemy proste figury wektorowe
  1. Podstawowe kształty wektorowe
  2. Rysujemy kwadraty, prostokąty, wieloboki i gwiazdy
  3. Precyzyjne tworzenie wybranych kształtów
  4. Opcje figur i ścieżek
 5. Zarządzamy wielkością i kolorem obiektów
  1. Zaznaczamy i skalujemy ścieżki
  2. Obracanie obiektów
  3. Dodajemy kolor wypełnienia i obrysu
  4. Zarządzamy obrysem i opcje obrysów
  5. Dobieramy kolory naszej pracy
  6. Poznajemy opcje podglądu dokumentu
 6. Grupujemy obiekty
  1. Zaznaczamy, kopiujemy i grupujemy obiekty
  2. Edytujemy elementy grupy
 7. Poznajemy skuteczne sposoby zaznaczania
  1. Poznajemy narzędzia zaznaczania
  2. Czarna strzałka, biała strzałka, lasso
  3. Opcje narzędzi zaznaczania
  4. Poznajemy skuteczne techniki zaznaczania
  5. Poznajemy sposoby łączenia i dzielenia ścieżek
  6. Shape Builder (Generator kształtów)
  7. Łączymy obiekty wektorowe
  8. Tworzymy ścieżki o nieregularnych kształcie
 8. Budujemy logotypy i piktogramy
  1. Tworzymy logotypy korzystając z narzędzi łączenia i dzielenia ścieżek
  2. Budujemy złożone kształty wektorowe na bazie prostych figur geometrycznych
  3. Tworzymy piktogramy informacyjne
  4. Budujemy ikony programów komputerowych
 9. Poznajemy narzędzie ołówek
  1. Rysowanie kształtów wektorowych
  2. Opcje ołówka
  3. Rysowanie i wygładzanie ścieżek
  4. Łączenie ścieżek
 10. Używamy pędzle do tworzenia wektorowych ilustracji
  1. Rodzaje pędzli
  2. Malujemy z użyciem różnych typów pędzla
  3. Biblioteki pędzli
  4. Tworzenie własnych pędzli
  5. Wykorzystujemy pędzle do tworzenia ilustracji
 11. Poznajemy tajniki transformacji ścieżek
  1. Zaawansowane narzędzia skalowania
  2. Obracanie i pochylanie ścieżek
  3. Inne przekształcenia
  4. Powtarzanie podobnych działań
 12. Tworzymy przejścia i rozmieszczamy obiekty
  1. Poznajemy narzędzie Tworzenia przejść – Blend
  2. Tworzymy różnorodne przejścia
  3. Rozmieszczamy obiekty
  4. Poznajemy sposoby rozmieszczania i wyrównywania obiektów
 13. Praca z kolorem
  1. Poznajemy rodzaje kolorów w programie Illustrator
  2. Tworzymy i modyfikujemy kolory
  3. Biblioteki kolorów
  4. Adobe Color
 14. Wykorzystujemy symbole
  1. Używamy symbole
  2. Edycja symboli
  3. Zarządzanie symbolami
  4. Narzędzi pracy z symbolami
  5. Tworzymy własne symbole
  6. Biblioteki symboli
 15. Poznajemy maski
  1. Dodajemy maski wektorowe
  2. Edycja maski oraz jej zawartości
 16. Poznajemy zasady pracy ze zdjęciami i grafiką bitmapową
  1. Importujemy zdjęcia i grafiki bitmapowe
  2. Zasady importu, dobieramy rozmiar, rozdzielczość i tryb koloru
  3. Zarządzamy elementami bitmapowymi
 17. Wektoryzujemy zdjęcia
  1. Przekształcamy zdjęcia i obrazy w grafikę wektorową
  2. Zasady wektoryzacji
  3. Wybór ustawień i opcji
  4. Wykorzystujemy wektoryzowane pliki w praktycznych przykładach
  5. Tworzenie ikonek internetowych
 18. Wprowadzamy teksty
  1. Poznajemy różne rodzaje tekstów
  2. Dodajemy teksty
  3. Zamieniamy teksty na krzywe
 19. Edytujemy teksty
  1. Parametry typograficzne
  2. Zasady edycji tekstu
  3. Przelewanie tekstów
 20. Tworzymy złożone projekty graficzne
  1. Budujemy złożone projekty graficzne z użyciem zdjęć, tekstów i grafiki wektorowej
  2. Tworzymy plakaty i reklamy
  3. Projektujemy ulotki i banery reklamowe
 21. Poznajemy zasady użycia efektów
  1. Poznajemy podstawowe zasady użycia efektów
  2. Dodajemy i edytujemy efekty
 22. Zarządzanie efektami
  1. Zapisujemy efekty naszej pracy
  2. Poznajemy różne formaty zapisu
  3. Tworzenie plików PDF
  4. Zapis elementów SVG
  5. Przygotowanie plików do pracy z innymi grafikami

 

newsletter bądź zawsze na bieżąco