Adobe InDesign

Adobe

O szkoleniu

Szkolenie przeznaczone dla wszystkich, którzy chcieliby rozpocząć pracę nad składem różnorodnych dokumentów przeznaczonych do druku, publikacji w Internecie czy na tablecie. W trakcie tych zajęć poznajemy sposoby wygodnej pracy z programem InDesign, zasady tworzenia plakatów, ulotek, broszurek czy folderów.

Podczas pracy skupiamy się nie tylko na przygotowaniu publikacji drukowanej, rozmawiamy o metodach tworzenia pracy z myślą o urządzeniach mobilnych czy stronach internetowych. Poznajemy zasady składu tekstów, style akapitowe, znakowe oraz zasady oblewania grafiki tekstem.

PROGRAM ZAJĘĆ

Preferencje programu i dokumentu:

 • optymalne ustawienia preferencji programu
 • ustawienia specyficzne dla dokumentu – Document Setup
 • ustawienia przestrzeni barwnej programu – Color Settings

Obszar roboczy:

 • ustawianie palet
 • praca z narzędziami
 • korzystanie z menu kontekstowego

Dokument:

 • tworzenie nowego dokumentu
 • zmiana liczby stron dokumentu (dodawanie i usuwanie)
 • tworzenie, edytowanie i wykorzystywanie stron wzorcowych
 • umieszczanie tekstu i grafiki
 • dopasowanie grafiki do ramki
 • dodawanie linii pomocniczych
 • inteligentne linie pomocnicze – Smart Guides
 • opcje podglądu dokumentu

Ramki:

 • narzędzia selekcji i selekcji zawartości
 • zmiana rozmiarów i kształtów ramek
 • obłamywanie grafiki tekstem

Praca z wątkami tekstu:

 • automatyczne i ręczne przełamywanie tekstu
 • stosowanie stylów z importowanych plików
 • edytor tekstu

Zagadnienia typograficzne:

 • stosowanie czcionek
 • zalety czcionek OpenType
 • formatowanie znaków
 • znaki specjalne – paleta Glyphs
 • formatowanie akapitów
 • odstępy przed i po akapicie
 • wyrównanie akapitu
 • inicjały
 • tabulatory
 • ustawienia dzielenia i przenoszenia wyrazów
 • style znakowe i style akapitowe

Kolor:

 • dodawanie kolorów do listy próbek
 • nadawanie kolorów obiektom
 • tworzenie i wykorzystanie przejść tonalnych
 • kolory dodatkowe
 • ilustracje wektorowe i rastrowe
 • importowanie ilustracji z zewnętrznych programów

Tabele:

 • importowanie tabeli z zewnętrznych programów (MS Word, MS Excel)
 • parametry komórki i tabeli
 • formatowanie tabeli

Tworzenie grafiki wektorowej w InDesignie:

 • rysowanie ścieżek narzędziem piórko i ołówek
 • zmiana wyglądu typowych kształtów
 • umieszczanie tekstu na krzywych
 • parametry wypełnienia i obrysu
 • funkcje logiczne na kształtach – Pathfinder

Grafika rastrowa w InDesign:

 • rodzaje plików – zalety i wady niektórych formatów
 • modyfikacje wielkości i ich wpływ, na jakość publikacji
 • informacje o umieszczonej grafice – paleta Info
 • jakość podglądu umieszczonych plików
 • ilustracje linkowane i osadzone – paleta Links

Prace końcowe:

 • zapisywanie pracy i tworzenie kompletu do archiwum
 • sprawdzanie poprawności pliku – Preflight
 • drukowanie dokumentów – parametry ustawień
 • przygotowanie plików postscriptowych
 • eksport do formatu PDF – ustawienia
 • eksport do formatu EPS
 • eksport do formatu SWF

newsletter bądź zawsze na bieżąco