Skutecznego rozwiązywanie problemów autorską metodą Zegara Rozwiązywania - warsztaty

BIZNES

O szkoleniu

Metoda opracowana przez autora działa u każdego, kto jest wystarczająco zmotywowany, by zmienić swoje życie - poprawić jakość swojej pracy, zwiększyć własną wydajność, spłacić długi, popchnąć do przodu karierę, naprostować prywatne relacje. Z kolejnych stron tej książki dowiesz się, jak efektywnie podejść do tematu - tak, by znaleźć rozwiązanie i wprowadzić je w życie. W dwunastu krokach, które Tomasz Król nazwał Zegarem Rozwiązywania Problemów, zawiera się systemowe podejście do wyzwań, które zwykliśmy nazywać "problemami". Autor proponuje, by nie zamiatać pod dywan, lecz stanąć z kłopotem oko w oko - zidentyfikować, na czym on naprawdę polega, poszukać jego źródeł, przeanalizować go i opisać, a następnie potraktować rozwiązanie problemu jako cel do osiągnięcia i konsekwentnie do niego dążyć. Aż do szczęśliwego finału. Definitywnego rozprawienia się z kłopotem.

Warsztaty obejmują:

- Praktyczne przejście przez Zegar dla 3 wybranych i zgłoszonych przez uczestników problemów:

= opisanie problemu

= wyznaczenie celu

= analiza przyczyn

= wybór przyczyny źródłowej

= proponowanie rozwiązań

= ustalenie jak mierzyć postęp

= plan działań

= działanie według planu

= mierzenie efektów

= szukanie odniesień

= standaryzacja

= sprawdzanie standardu

Szkolenie polega na rozwiązaniu konkretnych problemów. Trener/konsultant/autor metody jest obecny na każdym etapie (w każdej godzinie Zegara) i wspiera zespół do rozwiązywania własnych problemów. *Warsztaty trwają tyle czasu ile potrzeba do rozwiązania konkretnego problemu. Są to spotkania na żywo lub z wykorzystaniem komunikatorów internetowych. Podczas jednej wizyty konsultanta można zająć się kilkoma problemami. Przykładowo: można problem rozwiązać podczas trzech spotkań (1. Opis problemu, wyznaczenie celu, 2. Analiza przyczyn, wybór przyczyny źródłowej, propozycja rozwiązań, ustalenie jak mierzyć postęp, plan działań, 3. Mierzenie efektów, szukanie odniesień, standaryzacja, sprawdzanie standardu).

newsletter bądź zawsze na bieżąco