Skuteczny Menedżer IT

Menadżerskie Zarządzanie

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przygotowanie osób obejmujących funkcję menedżera lub menedżera projektu do skutecznego pełnienia tej roli poprzez świadome dobieranie adekwatnych stylów zarządzania do sytuacji i osób oraz kreowanie postawy odpowiedzialności i samodzielności w pracownikach.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak budować skuteczną komunikację sprzyjającą współpracy oraz zmniejszającą ryzyko konfliktów i nieporozumień, zwiększać zaangażowanie pracowników poprzez właściwe motywowanie oraz zapobiegać trudnym sytuacjom w zespole.

W ramach ćwiczeń i zajęć praktycznych uczestnicy opracują i przetrenują w praktyce konkretne, operacyjne sposoby reagowania (zdania, zwroty, algorytmy) na różne sytuacje w obsłudze klienta, dopasowując je do swoich możliwości oraz swoich indywidualnych preferencji.

Plan szkolenia

Moduł 1: Menedżer IT, czyli kto?

  • Co to znaczy być menedżerem?
  • Style zarządzania i ich konsekwencje (autorytarny, demokratyczny, liberalny).
  • Dobór adekwatnego stylu zarządzania w zależności od sposobu pracy (zdalna – stacjonarna), charakteru zespołu (stały – projektowy), sytuacji, celów oraz charakterystyki członków zespołu.
  • Budowanie zdrowych relacji w zespole.
  • Pułapki w roli menedżera: nadodpowiedzialność i wyręczanie, mieszanie relacji osobistych z zawodowymi, nadmierna kontrola lub opieka, „samotność szefa”.

Moduł 2: Najważniejsze narzędzia komunikacyjne menedżera.

Moduł 3: Jak stworzyć dobrą bazę do efektywnego działania?

Moduł 4: Pomiędzy prośbą a decyzją – kluczowy dylemat menedżera.

Moduł 5: Co ludzi motywuje?

Moduł 6: Jak skutecznie motywować?

newsletter bądź zawsze na bieżąco