Wspieranie podwładnych i efektywne wykorzystanie czasu w obecnej sytuacji

Menadżerskie
nowość

O szkoleniu

Szkolenie on-line dostosowane jest do obecnej sytuacji. Celem szkolenia jest pomoc pracownikom, menadżerom i klientom w dzisiejszych trudnych czasach. Szkolenia ułożone są w bloki po 4 godziny. Mogą kończyć się zadaniami domowymi, które wzmacniają ich skuteczność. PROWADZONE SĄ ON-LINE.

Wymagania

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej

Korzyści

  • Szkolenie on-line z udziałem trenera
  • Wirtualne środowisko nauczania
  • Zdalny dostęp do materiałów szkoleniowych

Plan szkolenia

Mapa empatii podwładnych – jeśli zrozumiesz, co się z nimi dzieje, będziesz umiał im pomóc

Jak ma zachowywać się przełożony w trybie ciągłej zmiany i jak pomagać różnym typom pracowników

Dwa rodzaje wspierania podwładnych – praktyczne ćwiczenia

Redukowanie obaw i lęków podwładnych (i swoich własnych) – poznanie i przećwiczenie metod

Optymalne wykorzystanie zebrań on-line z pracownikami - z jakich części powinny się składać, jakie narzędzia pracy zdalnej są najbardziej pomocne

newsletter bądź zawsze na bieżąco